EU plní cíl pro rok 2020 v oblasti obnovitelné energie v dopravě

EU splnila cílovou úroveň 10 % pro podíl obnovitelné energie v roce 2020 (včetně kapalných biopaliv, biometanu a „zelené“ elektřiny) používané v dopravě. Tento cíl byl zahrnut do směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Údaje Eurostatu ukazují, že průměrný podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě vzrostl z 1,6 % v roce 2004 na 10,2 % v roce 2020, což je o 0,2 procentního bodu (pb) nad cílovou úrovní.
Mezi členskými státy 12 překročilo cíl. Jasným lídrem ve využívání obnovitelných zdrojů v dopravě bylo Švédsko s 31,9 %, následované Finskem (13,4 %), Nizozemskem a Lucemburskem (shodně 12,6 %). Vedení Švédska se vysvětluje vysokým využíváním vyhovujících biopaliv. Česko dosáhlo hodnoty 9,383 %.
Naopak nejnižší využití obnovitelných zdrojů v dopravě zaznamenaly Řecko (5,3 %) a Litva (5,5 %).
V roce 2020 všechny členské státy EU, s výjimkou Francie (beze změny, 9,2 %) a Finska (-0,9 pb), zaznamenaly nárůst podílu obnovitelné energie v dopravě ve srovnání s rokem 2019, přičemž největší nárůst byl pozorován v Estonsku. (+5,9 pb), Lucembursko (+4,9 pb), Belgie (+4,2 pb) a Kypr (+4,1 pb).
Zdroj: Eurostat (2.2.2022)