EU překročila cíl pro rok 2020 v oblasti obnovitelné energie

Na úrovni EU dosáhl podíl hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020 22 %. To je 2 procentní body (pb) nad cílovou úrovní pro rok 2020, jak je zahrnuta ve směrnici 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Jde o velký úspěch a důležitý milník na cestě EU ke klimatické neutralitě do roku 2050.
Vyplývá to z údajů o obnovitelné energii, které zveřejnil Eurostat. Text pobsahnuje několik zjištění z podrobnějšího článku Statistics Explained.
Směrnice také definuje národní cíle pro rok 2020, které byly stanoveny s ohledem na výchozí bod a celkový potenciál obnovitelných zdrojů v každé zemi. Při pohledu na vnitrostátní cíle je pro rok 2020 splnilo nebo překročilo 26 členských států. Některé země musely v roce 2020 provést statistické převody, aby splnily své cíle. Členské státy, které výrazně překročily své cíle pro rok 2020, byly Švédsko, Chorvatsko (obě +11 pb) a Bulharsko (+7 pb). Francie naopak svůj cíl nedosáhla (-3,9 pb).
S více než polovinou hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů mělo Švédsko (60 %) v roce 2020 zdaleka nejvyšší podíl mezi členskými státy EU, před Finskem (44 %) a Lotyšskem (42 %).
Na opačném konci žebříčku byly nejnižší podíly obnovitelných zdrojů registrovány na Maltě (11 %), následované Lucemburskem (12 %) a Belgií (13 %).
Zdroj: Eurostat (19.1.2022)