EU schválila legislativní balíček klíčový pro programové období 2021–2027

Evropská unie schválila sadu dokumentů, které jsou zásadní pro chod nového programového období 2021–2027. Jedná se mimo jiné o nařízení o společných ustanoveních (tzv. obecné nařízení), které nastavuje pravidla pro evropské fondy z rodiny politiky soudržnosti, z nichž budou čerpat české národní programy. Součástí balíčku jsou i specifická nařízení pro jednotlivé fondy. Jedná se tak o další krok nutný k rozběhnutí nové unijní sedmiletky.
„Programové období 2021–2027 znamená pro Českou republiku velkou výzvu i velké možnosti. Musíme se vyrovnat s dopady pandemie, ale i s měnícími se prioritami Evropské unie, jako je větší důraz na boj s klimatickou změnou a digitalizaci. Chceme investovat a povzbudit ekonomiku. Během více než tříletého vyjednávání se podařilo prosadit některé z priorit České republiky – vyšší míru spolufinancování – v některých případech až na 85 %, flexibilnější tematickou koncentraci či pružnější možnost přesunu prostředků mezi jednotlivými fondy,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Na začátku března schválila vláda alokace jednotlivých programů nového období. Vstup nové legislativy v platnost umožní ČR v průběhu léta dokončit jejich přípravu a zahájit formální schvalování programů ze strany Evropské komise. V srpnu pak ministryně pro místní rozvoj plánuje předložit vládě ke schválení Dohodu o partnerství.
První výzvy spadající pod nové programové období 2021–2027 by mohly být v některých programech vyhlášeny na konci tohoto roku; většina výzev by se pak začala vyhlašovat v první polovině roku 2022.
Dokumenty jsou zveřejněny v úředním věstníku EU. (5.7.2021)