Europoslanec Poc: Odchod od uhlí se neobejde bez jaderné energetiky

Většina zemí čelí problémům v oblasti klimatických změn. Změny v energetické infrastruktuře států budou v následujících letech tématem v řadě států. Zatímco v zemích OECD to znamená především odklon od uhelné energetiky, v rozvojových oblastech zažívá renesanci jaderná energetika. Shodli se během návštěvy Jaderné elektrárny Temelín generální ředitel Nuclear Energy Agency (NEA) OECD William D. Magwood a český europoslanec Pavel Poc.
Podle českého europoslance Pavla Poce by jaderná energetika měla v nejbližších letech pomoci snížit emise skleníkových plynů. „Domnívám se, že pokud Evropa i Česká republika myslí vážně odchod od fosilních paliv, tak budeme potřebovat stabilní zdroje na překlenutí. I Německo v minulých letech poznalo, že ne vždy je možné vystačit jen s obnovitelnými zdroji. Jaderná energetika je pro překlenovací období naprosto nezbytná,“ konstatoval Pavel Poc, místopředseda výboru pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost potravin.
Podle Williama Magwooda bude důležitou roli hrát i způsob zajištění dodávek tepla, který je z velké části závislý na uhlí. „Kombinace výroby elektřiny a tepla v jaderných elektrárnách je velmi efektivní a navíc šetrná k životnímu prostředí. Vždyť jen projekt vytápění Českých Budějovic, který aktuálně ČEZ připravuje, ročně ušetří 80 tisíc tun uhlí,“ zdůraznil Magwood, který jihočeskou elektrárnu navštívil v souvislosti s Evropským jaderným fórem, které v minulých dnech hostila Praha.
Generální ředitel NEA OECD také uvedl, že vedle důrazu na bezpečnost je ve světové jaderné energetice patrný důraz na efektivitu a flexibilu. „Jaderné elektrárny budou častěji pomáhat udržet stabilitu přenosové soustavy, ale budou i rozšiřovat své využití například o dodávky tepla do domácností,“ uvedl Magwood.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 4,74 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2. (2.5.2019)