Evropa „točí“ miliardy eur ve svíčkách

Dovoz svíček do zemí Evropské unie dosáhl loni hodnoty 1,6 miliardy eur a export 1,5 miliardy eur. Předním evropským producentem a zároveň největším vývozcem svíček bylo Polsko. Evropské obchody nejvíce zásobila Čína.
EU v roce 2018 vyrobila svíčky v hodnotě 1,64 miliardy eur, což bylo o 11 % více než v roce 2013. Více jak třetinový podíl na celkové produkci EU mělo Polsko (38 %, 619 milionů eur), další v pořadí byli výrobci z Německa a Itálie (shodně 10 % 
a 164 milionů eur). Vývoz svíček z jednotlivých zemí EU dosáhl hodnoty 1,5 miliardy eur. Ve srovnání s rokem 2013 to představovalo nárůst o 16 %. Převážná většina tohoto zboží směřovala do jiných států Unie (87 %, 1,3 miliardy eur). Členské státy Unie dovezly v roce 2018 svíčky v ceně 1,6 miliardy eur, z toho více než tři čtvrtiny pocházely z jiných členských států EU (77 %, 1,2 miliardy eur). Hodnota celkového dovozu svíček se oproti roku 2013 zvýšila o 21 %.
Třetinu svíček dovezla Velká Británie
Obchodníci z Velké Británie dovezli v roce 2018 z nečlenských států svíčky v ceně 121 milionů eur, což činí 33 % celkového dovozu ze zemí mimo Unii. Dalšími významnými importéry do EU byly Nizozemsko (53 milionů eur, 15 %) a Německo 
(48 milionů eur, 13 %), za nimi následovaly Francie (34 milionů eur, 9 %) a Itálie (22 milionů eur, 6 %).
Dominantním dodavatelem byla Čína
Přestože Evropská komise v roce 2008 vydala na základě stížnosti evropských výrobců svíček nařízení, kterým zavedla 
66% cla na dovoz svíček z Číny, svíčky dovezené ze zemí mimo EU byly převážně čínské (237 milionů eur, 
66 % dovezených svíček z nečlenských zemí). Za Čínou následovaly Spojené státy americké (61 milionů eur, 17 %), 
Vietnam  (24 milionů eur, 7 %), Indie (16 milionů eur, 4 %) a Švýcarsko s Ukrajinou (shodně 4 miliony eur, 1 %).
Pětina svíček putovala z Polska
Největším vývozcem svíček z EU do zbytku světa bylo Polsko. Hodnota exportu dosáhla v loňském roce 38 milionů eur, 
podíl činil 21 %. Dalšími významnými exportéry byly Německo (26 milionů eur, 14 %), Francie (25 milionů eur, 13 %), Dánsko (15 milionů eur, 8 %), Švédsko a Velká Británie (shodně 13 milionů eur, 7 %) a Itálie (12 milionů eur, 6 %).
Trio největších příjemců
Téměř dvě třetiny exportu svíček z EU směřovaly do Švýcarska (43 milionů eur, 23 % vývozu svíček do nečlenských zemí), Norska (41 milionů eur, 22 %) a do Spojených států amerických (34 milionů eur, 18 %). Nezanedbatelný byl objem vývozu do Ruska (9 milionů eur, 5 %), Číny (5 milionů eur, 3 %), na Island a Ukrajinu (shodně 4 miliony eur, 2 %) a do Spojených arabských emirátů (3 miliony eur, 2 %).
Svíčkový boom
Svíčky provázely lidstvo od pravěku, ať už jako zdroj světla, či nezbytná součást náboženských obřadů, svátků a oslav. Od starověku už byly svíčky běžným spotřebním zbožím, na prahu třetího tisíciletí se staly lukrativní obchodní komoditou. Není divu – stále více Evropanů (9 z 10) si kupuje svíčky jen proto, aby se doma cítili dobře. Podle výzkumu kodaňské univerzity vedou v množství spotřebovaných svíček na osobu v celé Evropě Dánové – každý z nich vypálí během roku 3,5 kilogramu svíček. (18.12.2019)