Evropská komise zveřejnila nová data o emisích

Přes 4,5 milionu tun oxidu uhličitého - hlavního skleníkového plynu, který mění globální klima - vypustila minulý rok do atmosféry uhelná elektrárna Počerady, a stala se tak opět jeho největším jednotlivým tuzemským zdrojem. Ukazují to nejnovější data ze systému obchodování s emisními povolenkami, která ověřila a zveřejnila Evropská komise. Pro srovnání je to více, než kolik vypustí dohromady všechna nákladní auta a autobusy v ČR (4,2 milionu tun).
V roce 2020 provozovala elektrárnu firma ČEZ, ale od 4.1.2021 patří Sev.en Energy.
Z 10 největších zdrojů CO2 v ČR je 7 uhelných elektráren a 3 průmyslové podniky (ve všech případech je však hlavním důvodem vysokých emisí využívání uhlí).
Zastaralé uhelné elektrárny Počerady a Chvaletice, které chce přes jejich obrovský negativní vliv na životní prostředí a klima jejich majitel provozovat dlouhodobě, vyrobily dohromady v roce 2020 6,6 TWh elektřiny. Zatímco přebytek (vývoz) elektřiny činil 10,15 TWh.
Elektroenergetická soustava v České republice může v roce 2030 bezproblémově fungovat i bez uhelných elektráren. Ukázala to studie konzultační společnosti Energyanutics [5] a potvrdila i studie společnosti Ember. Také ČEPS doložil modelováním soustavy pro potřeby Uhelné komise, že se obejdeme bez uhlí v roce 2033.
Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl: „Elektrárna Počerady byla i loni největším jednotlivým zdrojem emisí oxidu uhličitého, hlavního skleníkového plynu. Vypustila více než všechny náklaďáky a autobusy dohromady. Pálí nejvíce uhlí ze všech elektráren a s nejnižší účinností. Vyrobená elektřina pokrývá jen část našeho vývozu. Řešením je její co nejdřívější uzavření.”
Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká: „V čele žebříčku se překvapení nekoná - umístila se tam velká plýtvavá elektrárna Počerady, která podobně jako elektrárna Chvaletice nikdy neprošla komplexní rekonstrukcí a nedodává žádné teplo. Obě si teď žádají o výjimky z emisních limitů, aby mohly být provozovány i nadále. Ať už vláda rozhodne o konci uhlí jakkoli, je jasné, že Počerady i Chvaletice, by se měly co nejdříve uzavřít. Zvlášť v situaci, kdy Česká republika vyváží více elektřiny, než tyto dvě elektrárny dohromady vyrobí.“ (8.4.2021)