Evropské centrum pomáhá spotřebitelům stále častěji

Stále více lidí využívá služby Evropského spotřebitelského centra ČR. Za poslední dva roky jejich počet vzrostl 
o 155 %, z 1 117 v roce 2016 na loňských 2 849. Spotřebitelé žádali o informace o svých právech na jednotném trhu 
a o bezplatnou pomoc ve sporech s podnikateli z ostatních zemí EU, Norska a Islandu. Úspěšnost řešení sporů v mimosoudní rovině přitom dosáhla 46 %. Síť třiceti Evropských spotřebitelských center zřizuje Evropská komise 
a zúčastněné státy. Česká kancelář působí při České obchodní inspekci.
Křivka počtu spotřebitelů, kteří využívají tuto službu Evropské unie, strmě roste. V roce 2016 jich bylo 1 117, rok nato 1 633 
a v roce 2018 již 2 849. To je rekordní nárůst o 155 % v průběhu dvou let.
„Lidé stále více nakupují přes hranice v Evropské unii, hlavně online, což vidíme ve struktuře podávaných stížností. A roste 
i povědomí o jejich právech na jednotném trhu. Když nastane problém, lidé se jich chtějí domoci minimálně mimosoudní cestou,“ vysvětluje Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra.
ESC nejčastěji řeší problémy s náhradami škody za zpožděné a zrušené lety a spory s internetovými prodejci z jiných zemích EU. Dalšími oblastmi jsou potíže se zájezdy především u německých cestovních kanceláří, při využívání ubytovacích služeb například v sousedním Rakousku, nebo při pronájmu vozů hlavně ve Středomoří.
Síť ESC Čechovi vymohla zpět 594 eur
V rámci online sporů se centru loni například podařilo vymoci právo českého spotřebitele na vrácení 594 eur, zaplacených 
za postel z masivu u německého internetového prodejce. Ten před nákupem deklaroval dodání v září 2018, nicméně následně informoval zákazníka o tom, že to bude nejdříve v listopadu a že ani tento termín není jistý. Spotřebitel okamžitě odstoupil 
od smlouvy, ale podnikatel trval na tom, že postel dodá a odstoupení odmítal. Českým právníkům se ve spolupráci s kolegy 
z ESC Německo podařilo docílit vrácení celé částky.
„Centra spolupracují na mimosoudním řešení přeshraničních sporů tak, že spotřebitel komunikuje s právníky ve své domovské zemi a ve své mateřštině. Ti případ posoudí a předají kolegům v zemi podnikatele. Ti pak s podnikatelem zase v jeho mateřštině a se znalostí místního práva vyjednávají smírné řešení konkrétního problému,“ popisuje Ondřej Tichota. Více informací o činnosti ESC na www.evrospkyspotrebitel.cz.
Hledat mimosoudní řešení sporů pomáhá síť Evropských spotřebitelských center již 14 let. V případech, kdy při vyjednávání 
o smírném řešení neuspěje, odkazuje spotřebitele na formy zjednodušených přeshraničních žalob vytvořených pro použití v rámci Evropské unie.
Jak Evropská unie chrání práva spotřebitelů
Volný jednotný trh vznikl pro občany EU na základě politické dohody členských států. „Díky dohodě států na úrovni Evropské unie jsou na něm pravidla pro nakupující sjednocena, a Češi tak mají minimálně stejná práva jako například němečtí, rakouští a všichni ostatní spotřebitelé v EU. Při nákupu v kterékoli členské zemi například máme dva roky na uplatnění práva odpovědnosti za vady a také 14 dní na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu u internetového prodejce odkudkoli z EU,“ shrnuje Ondřej Tichota. (20.3.2019)