Evropské školy v rukou stárnoucí populace učitelek?

V roce 2017 učilo na základních a středních školách v Evropské unii téměř šest milionů pedagogů. Tři čtvrtiny z nich tvořily ženy. Nejvyšší podíl učitelek byl v Lotyšsku a Litvě, nejvíce mužů učilo na školách v Dánsku a Lucembursku.
Zatímco do počátku 20. století v evropském školství dominovali muži, po vstupu žen na trh práce nastal obrat. Podíl učitelek začal nejvíce narůstat v 50. letech 20. století (55 %). V současnosti ženy v evropském školství převažují…
Trendem je feminizace školství
Ve všech členských státech EU vzdělávalo nastupující mladou generaci 5,8 milionu pedagogů, z toho 4,2 milionu žen (72 %). Nejvíce žen učilo v Lotyšsku (87 %), Litvě (85 %), dále v Bulharsku, Estonsku a Slovinsku (shodně 83 %). Také v českých školách převažovaly ženy (76 %). Na prvním stupni základních škol byl podíl žen dokonce 94 %. Přestože od školního roku 2011/2012 mužů přibývalo, jejich celkový počet roste pomaleji než počet učitelek. Na druhém stupni tvořili muži čtvrtinu pedagogických sborů. Podíl učitelů v EU byl v roce 2017 nejvyšší v Dánsku (35 %, údaje za rok 2014) a Lucembursku (rovněž 35 %), dále následovaly Španělsko a Řecko (shodně 34 %), Francie (32 %) a Nizozemsko (31 %).
Třetina pedagogů míří za zenit
EU zaznamenala katastrofální trend poklesu počtu učitelů a učitelek ve věku do 25 let. Generaci pedagogů mladších třiceti let zastupovalo v zemích evropské osmadvacítky půl milionu učitelů (9 %). Věkovou hranici padesát let překročilo 2,1 milionu učitelů základních a středních škol v EU (36 %).
V Itálii spadala do této věkové kategorie více než polovina učitelů (53 %). Vysoký podíl starších pedagogů byl zaznamenán v Litvě (50 %), Estonsku (49 %), Bulharsku (48 %), Řecku (47 %), Lotyšsku (46 %) a Rakousku (45 %). V ČR dosáhla tato hodnota 43 procent.
Hranici šedesátky překročilo v rámci EU 9 procent učitelů, přičemž nejvyšší podíl v této věkové skupině byl v Estonsku (19 %), v Itálii (17 %) a Německu (16 %). V ČR to bylo 11 procent učitelů. Se zvyšujícím se věkem pro odchod do důchodu bude v budoucnu věková skupina učitelů 66 a více let ještě narůstat. Demografické prognózy předpovídají, že v roce 2050 by měla být jen v České republice každá třetí osoba starší 65 let. (6.1.2019)