Evropské společnosti, které urychlují digitální i udržitelný rozvoj, se rychleji zotaví z krize covid-19

Podle průzkumu společnosti Accenture se dá očekávat oživení v průměru do 18 měsíců
Evropské společnosti, které urychlí přechod v oblasti digitálních technologií a udržitelnosti, se podle nové zprávy společnosti Accenture rychleji zotaví z krize covid-19. Zpráva European Double Up: dvojitá strategie, která posílí konkurenceschopnost, představená během ekonomického fóra v Davosu, poukazuje na to, že evropští podnikatelé očekávají návrat k předpandemické úrovni zisku v průměru za 18 měsíců.
Podle zprávy vedla krize covid-19 k rozdílům v odolnosti a perspektivách růstu evropských společností:
► Polovina (49 %) evropských společností hlásí za posledních 12 měsíců pokles tržeb nebo zisku a neočekává v příštích 12 měsících žádné zlepšení.
► Pětina (19 %) evropských společností měla před pandemií vynikající finanční výsledky, ale v příštích 12 měsících očekává negativní růst výnosů nebo zisku. Zpráva uvádí tyto společnosti jako „padající anděly“.
► Třetina (32 %) evropských společností očekává v příštích 12 měsících růst zisků. Zpráva uvádí tyto společnosti jako „vůdce zítřka“.
U společností, které jsou napřed v přijetí digitalizace a udržitelnosti, je téměř třikrát větší pravděpodobnost než u jiných společností, že budou mezi „vůdci zítřka“, takže se z krize rychleji vzpamatují a budou silnější.
„Digitální transformace definovala obchodní prostředí po roce 2010 a zvítězily ty společnosti, které byly schopné provést transformaci ve velkém rozsahu a rychle,“ řekl Jean-Marc Ollagnier, generální ředitel společnosti Accenture v Evropě. „Nyní vstupujeme do desetiletí, v němž propuká nová vlna obchodních změn definovaná přechodem k udržitelnosti. To, jak evropské společnosti zvládnou tuto ‚dvojitou transformaci‘, určí, jak rychle se z krize vzpamatují a jaké budou mít postavení v postpandemickém světě.“
Podle průzkumu téměř polovina (45 %) evropských podniků upřednostňuje investice jak do digitální transformace, tak do udržitelnosti. Konkrétně 40 % evropských respondentů plánuje velké investice do umělé inteligence, 37 % do cloudu a 31 % přehodnocuje své investiční strategie tak, aby byly více zaměřené na udržitelné obchodní modely.
Evropské společnosti si nejsou jisty růstovými cíli pro rok 2021
Zpráva konstatuje, že méně než polovina (45 %) evropských podniků letos očekává dosažení cílů růstu. K nejoptimističtějším patří ve Velké Británii, Francii a Německu, kde očekává dosažení svých cílů pro rok 2021 59 %, 52 % a 51 % respondentů. Pesimističtí jsou naopak v Itálii a ve Španělsku, kde splnění růstových cílů očekává  pouze 34 %, respektive 31 % společností.
„I společnosti, které uznávají, že urychlení digitalizace a přechod k udržitelnosti jsou velkou příležitostí, čelí v různých fázích této transformace překážkám," uvedl Jean-Marc Ollagnier. „Mezi tyto výzvy patří definice životaschopného obchodního modelu kolem udržitelných postupů a produktů, uvolnění zdrojů pro lepší mobilizaci organizace a rychlý přechod od pilotních a izolovaných projektů k rozsáhlým a celopodnikovým iniciativám.“
Zpráva navrhuje několik strategických kroků, které musí společnost podniknout, aby překonala tyto překážky a úspěšně provedla dvojitou transformaci (Twin Transformation):
*Podpora obchodních modelů, založených na udržitelnosti a technologiích, relevantních v daném ekosystému. Lídři v dvojité transformaci již tímto způsobem generují více než 10 % svých výnosů.
*Kombinace zdrojů pro rozšiřování technologických aplikací na udržitelné postupy. Lídři investují do inovací plošně a přidělují více než 10 % svých ročních příjmů na výzkum a vývoj. Uznávají také, že udržitelnost a technologie nejsou rozdílné priority.
*Vedení, posílení a podpora talentů. Lídři přebírají odpovědnost za trvalou zaměstnatelnost svých lidí. Vynakládají velké úsilí na rekvalifikaci či zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců a chápou, že podpora talentu je zásadní pro přeměnu transformace na hmatatelnou obchodní hodnotu.
„Existuje důvod, proč je DNA dvojitá spirála," řekl Ollagnier. „Spirálovitá struktura molekuly, která je základem života, je zásadní pro replikaci, adaptaci – a rozkvět. Je to silná metafora pro podnikání uprostřed dvou paralelních přechodů, které překrucují zákonitosti evoluce dynamickými, ale nezastavitelnými způsoby: digitální transformací a udržitelností. Evropské podniky, které pokračují ve vyšlapané cestě, budou sledovat, jak ostatní získají konkurenční výhodu. Nebo se k nim mohou přidat uvolněním hodnoty, která spočívá v kombinaci inovativních technologií s tradičními silnými stránkami evropské udržitelnosti, solidarity a účelnosti.“ (29.1.2021)