Evropské státy: Společný vnitřní trh je třeba zatraktivnit pro podnikatele i občany

Dosáhnout efektivnějšího fungování vnitřního trhu Evropské unie. To je cíl finského dopisu adresovaného Evropské komisi, ke kterému se připojila i Česká republika. Podepsala ho ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková spolu se svými protějšky z Belgie, Chorvatska, Dánska, Estonska, Irska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Polska, Portugalska, Slovenska a Švédska. Společnou snahou všech zemí je, aby byl unijní trh globálně maximálně konkurenceschopný a ještě víc atraktivní pro podnikání a investice a bezproblémový život evropských občanů.
Dopis reaguje na výzvu Evropské rady z března 2018. Zde zazněl požadavek, aby Evropská komise připravila analýzu příležitostí a přetrvávajících překážek, které brání efektivnímu fungování vnitřního trhu EU. Dopis obsahuje několik zásadních doporučení – mimo jiné to, že zamýšlená studie musí být důkladná a založená na jasných a prokazatelných ekonomických datech a musí se v ní klást důraz na služby s cílem co nejvíc využít společného evropského potenciálu. Studie by rovněž měla analyzovat konkrétní možná řešení, ať už specifická podle sektorů nebo horizontální. Jednoduše: vyhodnotit nejvhodnější cesty, jak zlepšit efektivitu fungování vnitřního trhu Evropské unie. Analýzu by Evropská komise měla představit na zasedání Evropské rady v prosinci letošního roku.
Usilovat o lepší fungování, vyšší atraktivitu a větší důvěryhodnost vnitřního trhu je cílem nejen Evropské komise, zavázat by se k tomu měly i členské státy. V praxi to znamená intenzivní spolupráci včetně účasti s plnou odpovědností na jednáních na všech úrovních řízení každého členského státu EU, Evropské komise a Evropského parlamentu. (26.7.2018)