Evropskému vývozu vín vévodí Francie

V roce 2018 se v EU vyrobilo přibližně 15 miliard litrů vína, a to včetně šumivého, portského i hroznového moštu. Největšími producenty byly Itálie, Španělsko a Francie, poté Portugalsko, Německo a Maďarsko.
Listopad patří v Evropě tradičním oslavám prvních vín nového ročníku. Ve Francii je nazývají Beaujolais Nouveau, v českých zemích Svatomartinská vína. Evropský statistický úřad při této příležitosti zveřejnil nejnovější údaje o hlavních výrobcích, vývozcích a dovozcích v Evropské unii.
Nejžádanější vína pocházela z francouzských vinic
V roce 2018 vyvezly členské státy EU víno v hodnotě 22,7 miliardy eur. Více než polovina putovala za hranice Unie  (11,6 mld. eur, tj. 51 % z celkového vývozu vína), zejména do Spojených států (3,8 mld. eur, 33 % vývozu mimo EU). Dalšími velkými zákazníky byly Švýcarsko (1,0 mld. eur, 9 %), Čína (1,0 mld. eur, 8 %), Kanada (0,9 mld. eur, 8 %), Japonsko a Hongkong (shodně 0,8 mld. eur, 7 %).
Zdaleka nejvýznamnějším vývozcem vína mimo EU byla v roce 2018 Francie. Její příspěvek měl hodnotu 5,4 miliardy eur, což představovalo 47 % vývozu do nečlenských zemí. Následovaly Itálie (3,1 mld. eur, 26 %) a Španělsko  (1,2 mld. eur, 10 %). Z ČR se za hranice Unie vyvezlo víno v hodnotě dva miliony eur.
Jen pětina dovezeného vína se neurodila v EU
Do EU se loni dovezlo víno v celkové hodnotě 13,4 miliardy eur. Necelých 20 % importu pocházelo ze zemí mimo Unii,  na prvním místě z Chile (0,6 mld. eur, 22 % dovozu z nečlenských států). Další v pořadí byly Austrálie  (0,45 mld. eur, 17 %), Spojené státy americké (0,43 mld. eur, 16 %), Jihoafrická republika (0,4 mld. eur, 15 %) a Nový Zéland (0,37 mld. eur, 14 %).
Největším dovozcem byla Velká Británie (1,2 mld. eur, 47 % dovozu z nečlenských států), kterou následovaly Německo 
(0,3 mld. eur, 11 %), Nizozemsko (0,2 mld. eur, 9 %) a Francie (0,2 mld. eur, 8 %). Do ČR se z členských států dovezlo víno v hodnotě 195 milionů eur. Dalších 29 milionů utratili Češi za vína ze zemí mimo EU. (30.12.2019)