Evropský den bez úmrtí na silnicích letos již po třetí

Česká republika se do projektu zapojuje jako člen organizace TISPOL každoročně již od jeho vzniku.
 
Evropský den bez úmrtí na silnicích naváže na zářijový Evropský týden mobility. Autorem projektu je organizace TISPOL. Letošní datum konání EDWARD (European Day Without a Road Death) je stanoveno na 26. září 2019. Samotnému dni však předchází celoroční preventivní aktivity a akce, které se právě 11. 4. v Praze odstartovaly.
Slib bezpečnosti
Cílem projektu je zastřešit a zvýšit povědomí o akcích organizací zabývající se bezpečností silničního provozu a tím i výrazně a trvale snížit počet úmrtí a vážných zranění na evropských silnicích. Projekt nespoléhá pouze na institucionální zodpovědnost. Vybízí také širokou veřejnost k osobní odpovědnosti bezpečného chování v silničním provozu takzvaným přijetím slibu bezpečnosti, kterým se jednotlivci zavazují k takovému počínání v provozu, aby už neumírali na silnicích žádní lidé.
Česká republika se do projektu zapojuje jako člen organizace TISPOL každoročně již od jeho vzniku. Prevence především! Slib si každý domněle může složit sám ve své mysli nebo jej získat na webových stránkách projektu.
TISPOL
Policie České republiky se v roce 2010 stala řádným členem organizace TISPOL, která sdružuje evropské policejní složky zabývající se dopravní problematikou a bezpečností silničního provozu. Z tohoto členství vyplývají různé povinnosti, mezi něž patří účast na pravidelných zasedáních Rady TISPOLu  a v případě nutnosti také strategických seminářích a pracovních skupinách, zejména na zasedání Operační pracovní skupiny, do které jsou všichni členové TISPOLu automaticky zařazeni. Policie České republiky se také pravidelně zapojuje do společných kontrolních akcí TISPOLu zaměřených vždy na jeden z problémů bezpečnosti silničního provozu. V roce 2019 jsou těmito tématy například věnování se řízení, dodržování rychlosti, dodržování zákazu alkoholu a drog za volantem, pásy apod. Tyto kontroly jsou následně na zasedáních Operační pracovní skupiny a Rady vyhodnocovány. Právě v tomto týdnu probíhalo zasedání Operační pracovní skupiny a Rady organizace TISPOL v Praze.
Pomyslným vyvrcholením zasedání organizace TISPOL v Praze je odstartování preventivního projektu EDWARD pro rok 2019. Projekt svou účastí podpořili nejen zástupci členských států, ale i odborníci na problematiku bezpečnosti silničního provozu z Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva dopravy ČR, Platformy vize 0, Čistou stopou Prahou a další. Smrtelné nehody na silnicích jsou celoevropským problémem a je nezbytné k řešení tohoto problému přistupovat zodpovědně. Každý stát realizuje opatření na bezpečnost silničního provozu jak preventivního, tak represivního charakteru.
„Společná aktivita v podobě projektu EDWARD je vhodným prostředkem k rozšiřování povědomí o zcela zbytečných obětech dopravních nehod. Vyzdvihuje nejen aktivity institucí v oblasti bezpečnosti silničního provozu, ale apeluje prostřednictvím emotivních sdělení především na osobní odpovědnost jednotlivců, kteří by si v silničním provozu měli počínat tak, aby už nikdo z jejich okolí neumíral:“ dodává brig. gen. Tomáš Lerch, ředitel služby dopravní policie. (11.4.2019)