Evropský parlament proti katastrofám

Poslanci Evropského parlamentu na svém únorovém zasedání ve Štrasburku schválili novelu pravidel upravujících fungování mechanismu civilní ochrany EU. Text rozhodnutí byl schválen poměrem hlasů 620 pro, 22 proti a 35 poslanců se zdrželo hlasování. Nová pravidla by měla nabýt účinnosti ještě před létem, nejprve je však musí formálně odsouhlasit i Rada (ministrů) EU.
Schválená legislativa, na které se již v prosinci poslanci neformálně dohodli se zástupci Rady (ministrů) EU, by měla efektivnějším sdílením prostředků civilní ochrany umožnit členským státům rychlejší a účinnější reakci na přírodní a člověkem způsobené katastrofy. „Podařilo se nám postupovat dostatečně rychle, abychom byli připraveni ještě před létem, a vyhnuli se tak opakování situací z Řecka v roce 2018 a Portugalska v roce 2017. Na záchranu životů jsou potřebné účinné prostředky a nástroje. Principy solidarity a ochrany bezpečí našich občanů dovedly naši práci k úspěchu,” uvedla zpravodajka Elisabetta Gardiniová.
Rezerva RescEU
Poslancům se v nové právní úpravě podařilo prosadit vytvoření rezervy zdrojů RescEU, jejíž součástí budou například letadla na hašení lesních požárů, vysokokapacitní čerpadla, polní nemocnice a pohotovostní lékařské týmy využitelné v případě krizové situace. RescEU by měla být aktivována Evropskou komisí v případě, pokud postižený členský stát nebude disponovat dostatkem svých zdrojů ke zvládnutí následků katastrofy.
Parlament během jednání s ministry EU prosadil i posílení nové takzvané sítě znalostí v oblasti civilní ochrany EU, která by měla usnadnit spolupráci mezi všemi aktéry civilní ochrany, zejména mezi mladými odborníky a dobrovolníky.
Mechanismus civilní ochrany EU je v současnosti dobrovolným systémem, jehož prostřednictvím Unie koordinuje dobrovolné příspěvky participujících států na pomoc zemi požadující asistenci. Extrémní povětrnostní podmínky a jiné jevy vedly v posledních letech k maximálnímu využití kapacit vzájemné pomoci členských států zejména v případech, kdy několik z nich ve stejném čase čelilo podobné katastrofě. EU dosud neměla rezervní kapacitu, která by členským státům dokázala pomoci v případech, kdy si nedokážou pomoci navzájem. Bb (13.2.2019)