Evropu trápí nový virus rajčete a papriky

ÚKZÚZ informuje pěstitele rajčat a paprik a dodavatele osiv a sadby těchto rostlin o fytosanitárním riziku, které aktuálně představuje do Evropy nově zavlečený virus. Jedná se o původce virové hnědé vrásčitosti plodů rajčete, který způsobuje deformaci plodů a listů rajčete a papriky.
Původce virové hnědé vrásčitosti plodů rajčete (Tomato Brown Rugose Fruit Virus) byl dosud v Evropě potvrzen v Itálii, Nizozemí, Řecku, Spojeném království a Španělsku; v Německu bylo ohnisko výskytu vymýceno. Ve třetích zemích je jeho výskyt znám v Číně, Izraeli, Jordánsku, Mexiku a Turecku.
Na rostlinách rajčete způsobuje virus chlorózy, mozaiky a mramorování listů. Na stopkách, kališích květů a řapících listů mohou být nekrotické skvrny. Na plodech jsou patrné žluté nebo hnědé skvrny. Povrch plodů je zvrásněný, plody mohou být deformované, nepravidelně vyzrávají. Příznaky se mohou lišit v závislosti na odrůdě rajčete.
Na rostlinách papriky se příznaky tohoto viru projevují žloutnutím, mozaikou a deformací listů; žlutými nebo hnědými skvrnami nebo zelenými pruhy na plodech a deformací plodů.
Napadené plody se stávají neprodejnými, ztráty na plodech mohou činit až 100 %.
Proto Evropská komise přijala na ochranu před zavlékáním viru do EU a jeho šířením v EU prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1615. Rozhodnutí obsahuje fytosanitární požadavky na dovoz sadby a osiva lilku rajčete (Solanum lycopersicum) a papriky seté (Capsicum annuum) ze třetích zemí a na obchod s těmito komoditami v rámci EU.
ÚKZÚZ nařídil v souladu s rozhodnutím Komise odpovídající mimořádná rostlinolékařská opatření. Obsah těchto opatření, povinnosti dovozců a dodavatelů osiv a sadby rajčete a papriky a postup ÚKZÚZ jsou uvedeny v příloze tiskové zprávy.
Zároveň ÚKZÚZ provádí dovozní rostlinolékařskou kontrolu všech zásilek osiv a sadby rajčete a papriky ze třetích zemí v místech jejich vstupu do České republiky, včetně vzorkování a testování na přítomnost viru. Zajišťuje průzkum výskytu viru v partiích osiv dříve dovezených do ČR ze třetích zemí a dodaných do ČR ze členských států EU. Průzkum se týká také porostů sadby rajčete a papriky vypěstovaných na území ČR. (ÚKZÚZ 18.12.2019)