Excentr (výstředník)

 

Kotouč nasazený na hřídel tak, že jeho střed leží mimo střed hřídele a sloužící k převedení otáčivého pohybu v smykový. E. znal již starořecký fyzik Filon Byzantský (kol r. 230 př. Kr.), užil ho k řízení ventilu. V novější době se e. objevuje v technickém spisu italského technika Ramelliho (Le diverse et artificiose machine... r. 1588).