EXPORTNÍ i ODBORNÉ ONLINE SEMINÁŘE

09. 09. 2020 ONLINE SEMINÁŘ: Měření a řízení kurzového rizika u přeshraničních obchodních transakcí
• Jak využít historický vývoj měnových kurzů pro budoucí plánování
• Jaké existují simulační nástroje vývoje měnových kurzů
• Jaké nástroje lze využít pro zajištění kurzového rizika
14. 09. 2020 ONLINE SEMINÁŘ: Výhody prodeje na AMAZONu pro Vaši značku
• Základní informace o tom, jak prodej na Amazonu funguje. Strategie prodeje v prostředí online tržiště/Marketplace a proč ji nepodceňovat.
• Specifický přístup k prodeji zboží a služeb vlastní značky přes Amazon. Co se může Vaše značka naučit od flexibilních "Amazon private labels"?
• Ochrana Vaší značky v rámci online tržiště a další informace
17. 09. 2020 ONLINE SEMINÁŘ: BELGIE - obchodní příležitosti pro české exportéry
• Perspektivní obory a příležitosti pro český export v současné ekonomické a politické situaci
• Optimální formy vstupu na belgický trh, příprava a přístup k jednání s obchodními partnery
• Praktické rady jak na vysílání pracovníků, zřízení pobočky či obchodního zastoupení
21. 09. 2020 Udržitelný DESIGN, inovativní materiály a jejich použití v souladu s principy cirkulární ekonomiky (Zlín)
• Svět materiálů se neustále rozrůstá, jak se v něm ale orientovat?
• Seminář vysvětlí principy cirkulární ekonomiky a důležitost uzavírání materiálových toků. Dozvíte se, jakých chyb se firmy nejčastěji dopouští, když se snaží vyvinout “udržitelný” výrobek a ukážeme Vám způsoby, jak se těmto chybám vyvarovat.
22. 09. 2020 ONLINE SEMINÁŘ: Jak si usnadnit vstup na trh v KOLUMBII
• Aktuality z teritoria, vstup na kolumbijský trh – místní zvyky a specifika a jak se na ně připravit, právní ochrana – příklady z praxe
• Propagační materiály – jak je vhodně upravit pro Latinskou Ameriku s konkrétními příklady a tipy
Účast na akcích je ZDARMA.
Více informací naleznete na www.czechtrade.cz/kalendar-akci nebo www.exportnivzdelavani.cz. Další online semináře budeme přidávat postupně a informovat vás. (7.9.2020)