Exportní konference a semináře

18. 06. 2019 Jak prorazit na zajímavé trhy LATINSKÉ AMERIKY
•Možnosti vstupu českých firem, se svými výrobky, na perspektivní trhy Peru, Kolumbie, Chile, Mexika, Brazílie, Argentiny
•Praktické tipy pro obchodování, individuální konzultace
19. 06. 2019 TURECKO, SAE, IZRAEL - slibné trhy pro české exportéry a aktuální příležitosti
•Doporučené kroky pro vstup na tamní trhy, očekávání a rizika, oborové příležitosti, obchodní a kulturní zvyklosti
•Možnosti obchodního a exportního financování, individuální konzultace
19. 06. 2019 Perspektivní africké trhy: Maroko, Egypt, JAR a Nigérie
•Aktuální příležitosti pro obchod, překážky vstupu na tamní trhy
•Obchodní zvyklosti, zkušenosti úspěšně exportující firmy, individuální konzultace
20. 06. 2019 ASEAN – slibné trhy pro český export a aktuální příležitosti v INDONÉSII, SINGAPURU, THAJSKU A VIETNAMU
•Specifika tamních trhů, očekávání a rizika, oborové příležitosti, obchodní a kulturní zvyklosti
•Možnosti obchodního a exportního financování, individuální konzultace
21. 06. 2019 Prohlídka materiálové knihovny a nové trendy ve výrobních materiálech a technologických inovacích
•Trendy v materiálových a technologických inovacích, nové environmentálně šetrné technologie a materiály
•Ukázky fyzických vzorků v materiálové knihovně a prezentace konkrétních případových studií, které přibližují možnosti jejich úspěšného použití
Více informací o dalších chystaných akcích naleznete na www.czechtrade.cz/kalendar-akci nebo www.exportnivzdelavani.cz. (6.6.2019)