EY Family Business Index: Výrazně roste počet rodinných firem podnikajících v oblasti nových technologií. Žen je v čele rodinných podniků poskrovnu

Celkový obrat 500 největších rodinných firem světa vzrostl za poslední dva roky bezmála o 10 %. Částečně se změnila i struktura tohoto žebříčku: podíl firem z odvětví zabývajících se novými technologiemi se zvýšil z 28 % v roce 2017 na aktuálních 38 %. Zastoupení žen je ve statutárních orgánech rodinných podniků malé, hodně členů nepochází z rodiny majitele. Dokládá to třetí ročník žebříčku Global Family Business Index, který sestavuje každé dva roky poradenská společnost EY ve spolupráci s univerzitou ve švýcarském St. Gallenu.
„U českých rodinných firem v posledních letech probíhá předání teprve první generaci po ,otcích‘ zakladatelích, kteří začínají odcházet na zasloužený odpočinek. Mladší generace vidí fungování současného světa odlišně, do řízení mohou vnést jiný pohled a k některým rozhodnutím přistupují odvážněji než jejich rodiče. Často také nástupníci ve firmě nepřicházejí rovnou na vrcholový post, ale vzhledem ke svým zkušenostem působí v jiné roli, zatímco vedení převezme zkušený management,“ vysvětluje Štěpán Flieger, ředitel oddělení fúzí a akvizic společnosti EY, a dodává: „Rodinné firmy mají tendenci strategičtěji plánovat své budoucí směřování. Na investice nebo akvizice pohlížejí s dlouhodobým záměrem, nikoliv oportunisticky krátkodobě. Mohou působit konzervativnějším dojmem, zejména co se týče zahraniční expanze. Na druhou stranu budou lépe připraveni na přicházející zpomalení ekonomiky a případnou krizi, kterou naopak mohou proměnit v příležitost k dalšímu rozvoji.“ Aktuální žebříček naznačuje, že podíl členů statutárních orgánů, kteří nejsou rodinnými příslušníky, se zvyšuje: firmy, které se letos dostaly do výběru poprvé, mají ve statutárních orgánech průměrně více než tři čtvrtiny členů, kteří nejsou z rodiny. Zato ženy jsou v těchto orgánech stále zastoupeny poměrně málo: zatímco podíl rodinných příslušníků mužského pohlaví je 23 %, žen z rodiny je ve statutárních orgánech pouze 5 %.
Nováčkové letošního žebříčku jsou obvykle o něco mladší a menší než průměr a častěji jde o společnosti obchodované na burze. Průměrné stáří firem aktuálního žebříčku je 79,92 roků (před dvěma lety to bylo 80,38 roků). Průměrný roční obrat naopak vzrostl z 13,62 miliard amerických dolarů v roce 2017 na současných 14,96 miliard amerických dolarů.
 „U novějších a mladších rodinných podniků je větší pravděpodobnost, že v jejich statutárních orgánech sedí lidé mimo rodinu, takže firma může využívat jejich znalosti a zkušenosti. Tyhle podniky nemají takovou zásobárnu rodinných příslušníků jako firmy vlastněné už ve třetí nebo čtvrté generaci,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy, a dodává: „Díky tomu, že v našem žebříčku nově sledujeme rovněž strukturu statutárních orgánů, včetně zastoupení žen, budeme schopní mapovat trendy, které se v budoucnu projeví, například rostoucí podíl členů, kteří tak říkajíc nepatří do rodiny. A doufáme, že žen bude přibývat.“
Pokud jde o jednotlivé geografické regiony, největší zastoupení mají v aktuálním žebříčku rodinné firmy sídlící v Evropě, těch je bezmála polovina (46 %), následuje Severní Amerika se 30 %. Počet evropských rodinných podniků vzrostl z 224 v roce 2017 na současných 230, především díky několika německým firmám, které se nově na žebříček dostaly. Naopak počet severoamerických firem nepatrně klesl (ze 154 v roce 2017 na aktuálních 150).
„Letos máme na žebříčku méně nováčků než v roce 2017. Nejvíc, 11, jich je z Německa. Naopak ze Spojených států jsme měli před dvěma roky 49 nových firem a letos máme jen sedm,“ uvádí Thomas Zellweger, vedoucí Centra pro rodinné podniky při univerzitě ve švýcarském St. Gallenu.
Výrazně se také zvýšil počet společností zabývajících se novými technologiemi: 68 rodinných firem zařazených do letošního žebříčku podniká v oblasti chytré infrastruktury (v roce 2017 jich bylo 35) a 122 se zabývá pokročilými výrobními technologiemi a mobilitou (v roce 2017 byly 103). Naproti tomu počet rodinných podniků věnujících se finančním službám klesl o 34 % (z 61 v roce 2017 na současných 40). Snížil se rovněž počet výrobců a prodejců spotřebního zboží, a to o 22 %, nicméně toto odvětví je i v aktuálním žebříčku nejhojněji zastoupené, podniká v něm necelá třetina společností, které se letos na žebříček dostaly. (20.3.2019)