EY M&A Barometr: 246 transakcí, celková hodnota téměř 12 miliard dolarů

Rok 2017 potvrdil očekávání investorů i odborníků a stal se rekordním v objemu ohlášených fúzí a akvizic. I přes mírný pokles jejich počtu na 246 (z 288 v roce 2016) dosáhl podle odhadu EY objemu 11,5 miliard USD, což je meziročně o 16 % více. K rekordnímu výsledku přispělo i několik velkých obchodů, první čtyři transakce v žebříčku přesáhly každá hodnotu 400 milionů USD. V regionu střední a jihovýchodní Evropy bylo nejaktivnější Polsko s 265 transakcemi (13,8 mld. USD). Česká republika skončila v závěsu druhá, na třetím místě je s odstupem Turecko s objemem 7,7 mld. USD.
„Důvody pokračující investiční a akviziční aktivity v České republice jsou i nadále silné makroekonomické fundamenty ČR i hlavních obchodních partnerů, zejména EU. Motivace pro transakce je jednak pokračující fenomén nástupnictví u privátně vlastněných českých firem a aktuálně také například snaha řešit nedostatek vlastních kapacit a zejména zaměstnanců,“ komentuje EY M&A Barometr za rok 2017 Štěpán Flieger, vedoucí oddělení fúzí a akvizic EY v České republice.
Největší transakcí loňského roku se v České republice stala akvizice skupiny PPF Group NV, která koupila 100% podíl ve firmě Škoda Transportation za odhadovanou částku 489 milionů USD. Celkově nejaktivnějšími investory v roce 2017 byly energetické giganty ČEZ a Energetický a průmyslový holding, které uskutečnily po osmi významných transakcích. Aktivní na českém trhu fúzí a akvizic byla i československá skupina Penta Investments se sedmi významnými obchody následována zdravotnickou skupinou EUC s pěti transakcemi.
Česká aktivita v zahraniční rychle roste
Nejvýznamnější podíl na objemu transakcí měly investice domácích investorů v rámci České republiky (47 %), následované investicemi směřujícími do České republiky ze zahraničí (29 %). Oproti minulému roku narostl počet investic ze zahraničí o 11 %.
„V roce 2017 došlo k nárůstu investic českých subjektů do zahraničí o celých 127 %. Pokračuje tak silná aktivita tuzemských investorů za hranicemi relativně malé České republiky. Do určité míry jde o důsledek postupně posilující české koruny, která zvýhodňuje nakupování podniků v zahraničí pro české investory,“ vysvětluje Michal Hrmo, senior konzultant pro fúze a akvizice společnosti EY v České republice.
Domácí investoři svými zahraničními investicemi cílili především na Německo, kam jich směřovalo devět, druhé skončilo Slovensko se sedmi transakcemi. Na třetím místě následovalo Rumunsko s šesti transakcemi včetně druhé největší transakce v zemi – akvizice A&D Pharma Holdings českou společností Dr. Max Pharma z portfolia Penta Investments.
V uplynulém roce výrazně vzrostl počet transakcí především u nemovitostí a v sektoru telekomunikace/média. Nemovitosti navíc s výrazným náskokem vedly mezi sektory s 54 transakcemi (22% podíl). Další v pořadí byly výroba (11,8 %) a služby 
(11 %). Naopak výrazně klesla aktivita investorů v IT, bankovnictví i maloobchodě.
Fúze a akvizice v regionu střední a jihovýchodní Evropy
V regionu střední a jihovýchodní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko) bylo v roce 2017 realizováno celkem 1 132 transakcí (1 165 transakcí v roce 2016) s odhadovanou celkovou velikostí 50,9 miliard USD (47,7 miliard USD v roce 2016). Největší transakcí v regionu se stala akvizice turecké OMV Petrol Ofisi skupinou Vitol Investment, která měla hodnotu 1 441 miliard USD.
Nejatraktivnějšími obory z pohledu počtu transakcí byly nemovitosti (14 %), výroba (12 %) a IT (11 %). Největší průměrný objem transakce ovšem připadl oblasti energetiky (146 mil. USD). Následovaly nemovitosti (98 mil. USD), výroba (55 mil. USD), potravinářství (49 mil. USD) a informační technologie (20 mil. USD).
Celkem 47 % všech transakcí provedli v regionu střední a jihovýchodní Evropy domácí investoři na domácích trzích. Ve srovnání s rokem 2016 to znamená pokles o 5 %. Transakce domácích investorů byly nejpopulárnější v Maďarsku (63 %). Investice ze zahraničí tvořily loni na M&A trhu v regionu 40% podíl, většina zahraničních investic navíc přicházela ze zemí mimo region. Nejvíce v regionu investovaly společnosti ze Spojených států (56 transakcí), Německa (46) a Velké Británie (35). Naopak firmy z regionu investovaly na zahraničních trzích jen ve 13 % případů.
„V roce 2018 očekáváme pokračování silné investiční aktivity českých subjektů doma i v zahraničí. Věříme, že se letos také dočkáme několika skutečně velkých transakcí minimálně evropského významu. Pokračující zájem bude v oboru strojírenství, energetice a technologiích, naopak očekáváme zpomalení zájmu o nemovitosti,“ dodává Štěpán Flieger.