Fiktivní pohledávka pravomocně zamítnuta, Vrchní soud v Praze potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze

Po více než 17 letech od policejního zásahu proti pokusu o exekuci majetku společnosti ČEPRO odvolací soud pravomocně rozhodl, že uplatňovaná pohledávka ve výši přibližně 2,6 mld. Kč je fiktivní. Vrchní soud v Praze tak potvrdil věcnou správnost rozsudku Městského soudu v Praze z dubna 2019 a znovu uzavřel, že předmětná pohledávka je produktem trestné činnosti Ing. Radovana Krejčíře a JUDr. Martina Pechana.
Žaloba, kterou v roce 2003 podala společnost Venturon Investment, byla nepravomocně zamítnuta již v dubnu 2019, tj. po více než 15 letech od jejího podání. „Fiktivní pohledávkou a souvisejícím trestním řízením se zabývám od chvíle, kdy jsem do společnosti ČEPRO v roce 2005 nastoupil,“ uvádí k rozsudku Mgr. Jan Duspěva, generální ředitel společnosti ČEPRO. „O tom, že se jedná o fiktivní pohledávku, jsme nikdy neměli žádné pochybnosti. Tento názor v roce 2018 umocnilo i pravomocné odsouzení JUDr. Martina Pechana a Ing. Radovana Krejčíře pro pokus podvodu, jehož výsledkem byla právě vykonstruovaná pohledávka za společností ČEPRO,“ dodává Duspěva. Současně také připomíná, že než vůbec mohl být spor věcně projednán, musel ve věci třikrát rozhodovat Ústavní soud, který dal vždy zapravdu společnosti ČEPRO.
Vrchní soud v Praze při vyhlášení rozsudku uvedl, že odvolací soud již nemá další prostor k tomu, aby opakoval dokazování, které bylo provedeno u trestních soudů. Z výroku pravomocného trestního rozsudku, který byl opakovaně potvrzen soudy vyšších stupňů, vyplývá, že samotné uplatnění pohledávky u civilního soudu, včetně jejího postupování na další subjekty, bylo shledáno trestným činem (konkrétně pokusem podvodu). V trestním řízení přitom byla fiktivnost předmětné pohledávky jednoznačně prokázána], čímž potvrdil závěry soudu prvního stupně.  
Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze komentoval také advokát JUDr. Jaromír Císař, společník advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, která společnost ČEPRO v soudních sporech zastupuje. „Spor o fiktivní pohledávku byl z hlediska počtu množství souběžně vedených civilních sporů a trestních i správních řízení v rámci českého soudnictví výjimečný. Navzdory sofistikovanému a důkladně promyšlenému útoku soudy, byť po dlouhé době, prohlédly skrze lživě vytvářený obraz o společnosti ČEPRO,“ uvádí Císař a poukazuje na skutečnost, že pravomocné odsouzení Ing. Radovana Krejčíře a JUDr. Martina Pechana usnadnilo dokazování fiktivnosti pohledávky.
Případ kriminálního ataku pro společnost ČEPRO stále nekončí,“ říká Jan Duspěva a dodává, že očekává další pokračování sporu u Nejvyššího soudu. „Pravomocné rozhodnutí je nepochybně zcela zásadním milníkem, na který čekala společnost ČEPRO i její jediný akcionář, Ministerstvo financí. Musím přitom poděkovat a ocenit dlouhodobou profesionální práci celé řady zaměstnanců společnosti ČEPRO. Zvláště pak musím poděkovat advokátní kanceláři CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ. Od roku 2006 přicházel tým pod vedením JUDr. Jaromíra Císaře s vynikající právní argumentací, o které jsem přesvědčen, že napomohla nejen k prokázání fiktivnosti pohledávky, ale i k odsouzení odpovědných osob, které stály za jejím vznikem a podvodným uplatněním,“ uzavírá Duspěva. Více ke kauzám společnosti ČEPRO na: www.kauzycepro.cz. (29.9.2021)