Finanční ředitelé jsou optimističtější než vlády a nečekají ani velkou revoluci ve způsobu práce

Navzdory krizi způsobené nemoci Covid-19 nechystají finanční ředitelé středoevropských firem dramatické propouštění ani restrukturalizaci a také nechystají masivní přechod na práci z domova. V následujících třech letech očekávají udržení nebo dokonce zvýšení tržeb, což je v přímém rozporu s odhady vlád a mezinárodních institucí. Vyplývá to z průzkumu, který provedla společnost Stanton Chase, jež se zabývá vyhledáváním vrcholových manažerů (Executive Search), auditorská firma EY a Klub finančních ředitelů (KFŘ).
Výzkum dopadů pandemie na podnikovou ekonomiku proběhl na přelomu května a června v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a ve Slovinsku mezi finančními řediteli250 firem.
„Finanční ředitelé si myslí, že krize nebude hluboká, a proto nechystají žádné převratné změny. Nebudou přeskupovat nebo rušit týmy a nejsou moc nadšení z perspektivy práce z domova, více než polovina této strukturální změně není nakloněna,“ komentuje Marek Huml, parter ve společnosti Stanton Chase
Oproti očekáváním digitálních optimistů je chuť firem umožnit zaměstnancům práci z domova vlažnější. Rozšířit možnosti práce z domova plánuje necelá polovina respondentů (46 %) a jen částečné rozšíření plánuje 38 % respondentů. Též jen necelá polovina respondentů věří, že by práce z domova, automatizace, vzdálený přístup a online schůzovaní přinesla zefektivnění práce (48 %).
Optimismus finančních ředitelů narušuje hrozba globální recese. Obává se jí sice jen třetina respondentů (28 %), nicméně většina (80 %) finančních ředitelů očekává příchod ekonomické krize, ze které se však podniky zotaví nejpozději do dvou let. Polovina firem pak neočekává pokles tržeb, nebo předpovídá jejich zvýšení. Téměř všichni respondenti (97 %) si myslí, že pandemie nebude pro firmy likvidační a pro tři čtvrtiny z nich (71 %) bude krize příležitostí k rozvoji.
Dotazníkové šetření probíhalo v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a ve Slovinsku. Průzkumu se zúčastnilo více než přes 250 respondentů ze všech odvětví hospodářství , většinou finanční ředitelé. Nejvíce byly zastoupeny podniky z oblasti bankovnictví a finančních služeb, automobilového průmyslu, chemického průmyslu a výroby léčiv, spotřebního zboží a maloobchodu, stavebnictví, telekomunikací a strojírenství. Z pohledu obratu a počtu zaměstnanců byly rovnoměrně zastoupeny firmy všech velikostí. (23.6.2020)