Finanční správa poskytuje webové aplikace namísto interaktivních formulářů

Finanční správa informuje veřejnost o změně nejen v oblasti formulářů závislé činnosti. Namísto interaktivních formulářů PDF vytváří Finanční správa pro vyplnění formulářů jednoduché webové aplikace (např. Oznámení o vstupu do paušálního režimu, Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu). Nově lze takto vyplnit i Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nebo Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění.
Hlavní výhodou webové aplikace proti interaktivnímu PDF formuláři je provedení poplatníka celým procesem vyplňování daného formuláře v uživatelsky přívětivém prostředí s kontextovou nápovědou.  Nechybí ani zabudované kontroly zadávaných údajů a vazeb. Po vyplnění webová aplikace umožní vytvoření přehledně vyplněného formuláře v podobě PDF dokumentu.
Přechod z interaktivních formulářů na webové aplikace nastane v budoucnu i u dalších formulářů, které nebudou dostupné prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), a to s ohledem na podporování uživatelské přívětivosti a digitalizaci služeb Finanční správy. Vybrané interaktivní formuláře pak už nebudou ze strany Finanční správy podporovány.
Dostupné webové aplikace a formuláře jsou k dispozici na webu Finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy?dan=T_WEB02&rok=2022&search=#filtrovat-podle-dane  (19.1.2022¨)