Firmy, které vstupují na zahraniční trhy, se musejí na expanzi připravit i s ohledem na lidské zdroje

Na otázky CzechIndustry odpovídá Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade
 
Jak je na tom v současné době český export? Můžete popsat jeho situaci?
Český export byl loni rekordní. Dosáhl hodnoty 4,2 bilionu korun a meziroční nárůst činil více než 5 %. Nejvýznamnějším trhem pro nás zůstává nejbližší soused – Německo. Stejně tak podíl exportu do zemí Evropské unie zůstal v porovnání s předchozím rokem na 84 %. Přesto se zabýváme také vzdálenějšími trhy a snažíme se podporovat domácí podnikatele v pronikání do těchto lokalit, na podzim pořádáme teritoriálně zaměřené konference o obchodních příležitostech v zemích ASEAN, v Indii, v Kazachstánu nebo v Číně. Například loni vývoz do Číny vzrostl o pětinu. Pozitivní nárůst jsme zaznamenali také v zemích bývalého Sovětského svazu. V letošním roce však podle údajů Českého statistického úřadu dochází k poklesu vývozu do Asie a Severní Ameriky. Stále je proto třeba diverzifikovat exportní trhy a vytvářet co možná nejlepší podmínky pro české vývozce.
Ekonomický růst v současné době limituje nedostatek pracovních sil a rostoucí protekcionismus ve světě. Navíc se v blízké budoucnosti očekává i omezení poptávky po automobilech. To souvisí i s případným zavedením cel na dovoz automobilů z EU do USA. V případě, že by k nim americká administrativa přistoupila, byl by český sektor automotive a tím i export výrazně ovlivněn, a to jak přímo - USA jsou našim nejvýznamnějším exportním partnerem mimo EU, ale především i nepřímo prostřednictvím poklesu poptávky z Německa, pro které jsou USA hlavním exportním partnerem. Tím se dostávám k dalšímu významnému faktoru, který ovlivňuje český export, a tím je kondice Německé ekonomiky, ani její výhled není tak optimistický jako v předešlých letech.
 
Souhlasíte s názorem, že sedm let prosperity je za námi a nyní nás čeká s nadsázkou období exportního půstu?
Po nadstandardním roce 2017 a posílení kurzu koruny v souvislosti s růstem úrokových sazeb se dá očekávat mírný pokles exportu. Situace nicméně není závažná a čeští exportéři mohou uspět po celém světě. Stačí se například podívat na úspěchy našich malých a středních vývozců na průmyslových trzích v Německu. V žebříčku importérů k našim západním sousedům zaujímáme dokonce sedmou příčku.
 
Mění se zvyklosti českých exportérů?
Exportéři postupně začínají objevovat příležitosti i za hranicemi Německa, kam ČR vyváží nejvíce. Oproti roku 2017 můžeme sledovat nárůst firem exportujících i za hranice Evropské unie, a to například na Blízký východ či do zemí Společenství nezávislých států. Firmy začínají stále častěji rozšiřovat své portfolio cílových zemí. O tom svědčí i fakt, že podíl podniků exportujících do více než 11 zemí stoupl o 7 %. To už můžeme pokládat za slušný exportní apetit.
 
Řada firem si v Česku stěžuje na nedostatek zaměstnanců s tím, že nemohou vyrábět tolik, kolik by potřebovaly. Nemůže mít tento stav negativní dopad na export?
Dostáváme se do doby, kdy je dostatek pracovních míst, ale nedostatek kvalifikovaných lidí. Tak je to nejen v České republice, ale prakticky po celém světě. Firmy, které vstupují na zahraniční trhy, se musejí na expanzi připravit i s ohledem na lidské zdroje. Investují do rozvoje zaměstnanců, případně směřují k průmyslu 4.0, automatizují a digitalizují.
 
Můžete popsat pojem ekonomická diplomacie? Jak pomáhá tuzemským exportérům Tým Česko?
Ekonomická diplomacie představuje snahu každé země o prosazení vlastních ekonomických zájmů v zahraničí prostřednictvím svého prezidenta, vlády, zástupců ministerstev a státních agentur. Mezi ně patří i CzechTrade. Jinými slovy se jedná o společné fungování mnoha reprezentantů státu za účelem podpory růstu českého hospodářství. Výsledek této společné snahy představuje například projekt Tým Česko. Jedná se o iniciativu šesti státních institucí s cílem usnadnit našim exportérům jejich exportní snažení. Jednoduše řečeno jsou všechny tyto instituce propojeny tak, aby měli vývozci na jednom místě kompletní nabídku služeb a možností. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se uskuteční konference Týmu Česko, která poskytne zájemcům více informací.
 
Jakým způsobem se agentura CzechTrade podílí na úspěchu českého exportu?
Jsme partnerem malých a středních firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Naší rolí je ušetřit exportérovi náklady a čas, a především mu pomoci snížit rizika spojená se vstupem na nové a neznámé trhy. Naší celosvětovou sítí 51 zahraničních kanceláří pokrýváme všech 5 kontinentů. 35 zastoupení působí v zemích mimo Evropskou unii. Kolegové působící v zahraničí mají bohaté zkušenosti s mezinárodním obchodem, a hlavně se specifiky daného teritoria. Vývozcům mohou díky svým kontaktům pomoci s hledáním vhodných obchodních partnerů. V agentuře CzechTrade se také neustále snažíme vytvářet příležitosti a zvyšovat šance na úspěšný export a nabízíme českým vývozcům vzdělávací programy, konference a mnoho aktivit. V budoucnu bychom se navíc chtěli v rámci projektu Tým Česko věnovat firmám, které jsou inovativní a ve svém portfoliu mají výrobky s vysokou přidanou hodnotou.
 
Dokážete říci, zda exportéři služby agentury CzechTrade oceňují?
CzechTrade nabízí komplexní servis od informací a příležitostí ze zahraničních trhů přes odborné poradenství, systém vzdělávání až po marketingovou podporu v zahraničí. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně podle jeho potřeb, ať už jde o zkušeného exportéra, nebo firmu uvažující o vstupu na zahraniční trhy. Výzkumy i individuální rozhovory ukazují, že vývozci vnímají služby agentury jako neocenitelné a velké řadě z nich se díky pomoci našich kolegů ze zahraničních kanceláří i pražské centrály podařilo úspěšně prosadit v zahraničí.
 
Z nedávného šetření mezi malými a středními exportéry vyplynula vysoká znalost služeb agentury CzechTrade. Které z nich využívají vývozci nejvíce?
Největší zájem je jednoznačně o pomoc při účasti na zahraničních veletrzích. Agentura vyhledá a osloví tamní potenciální obchodní partnery. V případě zájmu domluví schůzku přímo na konkrétní akci a následně poskytuje asistenci při jednání. To je s ohledem na kulturní odlišnosti napříč celým světem velmi důležité. Firma je díky pomoci agentury komplexně připravená na veletrh. Podle ohlasů našich klientů víme, že si na takové prezentaci váží především zjednodušení administrace, úspory velkého množství času i nákladů, ale nejen to, společné expozice lákají pozornost návštěvníků a navíc pod hlavičkou státní agentury jsou vždy důvěryhodnější. To je důležité zvláště ve vzdálenějších a složitějších teritoriích mimo Evropskou unii, kde organizujeme tři pětiny českých účastí.
CzechTrade také poskytuje exportérům detailní průzkumy trhu a konkurence a ověřuje zájem obchodních partnerů, pořádá dodavatelská fóra a mnoho dalších akcí. Z dotazníků pro hodnocení spokojenosti klientů vyplývá, že klientům usnadňujeme vstup na nové trhy a služby jsou pro ně přínosné.
 
Agentura CzechTrade se tradičně účastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Na co se mohou návštěvníci těšit tentokrát?
Věřím, že naše spolupracovníky budete na letošním šedesátém ročníku veletrhu potkávat téměř na každém kroku. Agentura bude mít stanoviště v pavilonu Z ve společném stánku s dalšími institucemi a s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Exportní dům najdete opět na volné ploše K. Zájemci o informace z oblasti exportu budou moci kontaktovat nejen zástupce klientského centra a agentury CzechTrade, ale i všech ostatních institucí, jako je MZV, MPO, EGAP nebo ČEB.
 
Jaké akce pro exportéry chystáte?
Návštěvníky čeká bohatý doprovodný program, který by si neměli nechat ujít. Na tradiční celodenní Meeting Point letos dorazí zahraniční zástupci z 29 zemí a vývozci s nimi budou moci konzultovat své exportní záměry. Organizujeme i dvě teritoriálně orientované akce. První se zaměřením na SAE, Turecko a Izrael se uskuteční v úterý 2. října v Exportním domě. Ve středu 3. října se v pavilonu P uskuteční seminář Doing Business – Velká Británie a Nizozemsko. Za zmínku stojí také seminář zabývající se významem průmyslového designu při zvyšování konkurenceschopnosti českých exportérů a mnoho dalších akcí. Svou účast navíc přislíbili nákupčí maďarského ropného a plynárenského koncernu MOL Group.