Fond PORTIVA WATT & YIELD zaměřený na obnovitelné zdroje energie již po třech čtvrtletích téměř naplnil svůj celoroční výnosový cíl

Investiční fond WATT & YIELD ze skupiny PORTIVA svým investorům ve třetím čtvrtletí letošního roku přinesl zhodnocení na úrovni 2,34 %. Jediný fond kvalifikovaných investorů zaměřený čistě na obnovitelné zdroje energie na území ČR tak od začátku roku dosáhl výnosu 5,84 %. Už po devíti měsících tak téměř naplnil svůj celoroční výnosový cíl 6 %. Objem aktiv pod správou fondu překročil hranici půl miliardy korun.
K nadstandardní výkonnosti fondu kromě stabilní výroby tří fotovoltaických a tří větrných elektráren částečně přispěl také letošní vývoj cen na trhu s elektrickou energií. „Výhodou investic do fondu WATT & YIELD je nezávislost jeho výnosu na ekonomických cyklech a předvídatelnost, kterou u většiny zdrojů zajišťujeme mimo jiné sjednáváním pevných výkupních cen na rok dopředu. V rámci diverzifikace však jedna z našich větrných elektráren funguje v režimu výkupu za aktuální tržní ceny, což za současné situace znamená znatelně vyšší zisk,“ uvádí manažer fondu WATT & YIELD ze skupiny PORTIVA Jakub Lukša. U ostatních elektráren se letošní růst cen energií do výnosu promítne od ledna příštího roku, kdy vstoupí v platnost nové roční kontrakty.
Do konce listopadu zároveň WATT & YIELD plánuje zařadit do svého portfolia fotovoltaickou elektrárnu v jihočeské obci Roudné. Zdroj s celkovým instalovaným výkonem 2,7 MWp se stane jednou z nejvýkonnějších elektráren v portfoliu fondu. Do budoucna pak WATT & YIELD počítá i s akvizicemi zcela nových solárních elektráren na území České republiky, jejichž výstavbu plánuje již v příštím roce zahájit mateřská společnost PORTIVA. „Nové obnovitelné zdroje pomohou nejen posílit portfolio fondu, ale zároveň přispějí k redukci uhlíkové stopy české energetiky a sníží závislost naší země na dovozu fosilních paliv ze zahraničí. Fond tak ještě posílí svůj společenský a environmentální přesah, který investorům kromě zhodnocování peněz dlouhodobě přináší.” uzavírá Jakub Lukša.
Více informací o fondu WATT & YIELD získáte na portiva.cz/fond
Investiční skupina PORTIVA se orientuje na obnovitelnou energetiku, komerční nemovitosti, digitální a IT služby v automotive a investiční fondy. Skupina působí v sedmi zemích střední a západní Evropy. Objem aktiv pod správou skupiny činil k 30. 6. 2022 9,3 miliardy korun při obratu 1,6 mld. korun a EBITDA 644 mil. Kč. Více na www.portiva.cz (3.11.2022)