Fortinet rozšiřuje nabídku Vzdělávacího institutu pro síťové bezpečnostní experty o bezplatná školení v pokročilých bezpečnostních dovednostech

Certifikační program se neustále rozrůstá, do dnešního dne certifikaci získalo již více než půl milionu expertů
Společnost Fortinet, přední světový dodavatel širokospektrých, integrovaných a automatizovaných kyberbezpečnostních řešení, představila novou bezplatnou službu školení v oblasti informační bezpečnosti. Je určena pro firmy a organizace, které chtějí poučit své zaměstnance o stoupajících kyberbezpečnostních rizicích. Nová služba, kterou zajišťuje Vzdělávací institut pro síťové bezpečnostní experty (NSE, Network Security Expert Training Institute), umožní firmám zavést program bezpečnostní informovanosti, nebo přímo nahradit jejich stávající vlastní školení. Vychází z pokynů amerického Národního úřadu pro standardy a technologie (NIST, National Institute of Standards and Technology) pro normy kyberbezpečnostních školení. Navíc certifikace NSE – která má osm úrovní – je uznávána jako kredit pro bezpečnostní certifikaci CISSP udělovanou konsorciem (ISC). To zvyšuje její hodnotu pro současné i budoucí bezpečnostní odborníky.
Bezplatné vzdělávací programy NSE společnosti Fortinet umožňují nastartovat kariéru v oblasti informační bezpečnosti
Po nástupu pandemie koronaviru nabídla společnost Fortinet všechny své pokročilé samostudijní bezpečnostní kurzy NSE zdarma každému, kdo by chtěl rozšířit své dovednosti nebo získat nové – od IT pracovníků přes studenty po uchazeče o práci. Podniky a organizace byly nucené urychleně přejít na práci z domova, přitom k řádnému zabezpečení vzdáleného přístupu a nově vznikajících prostředí jsou nutné specializované dovednosti. Společnost Fortinet v této souvislosti zaznamenala výrazný nárůst zájmu o svá školení a certifikace NSE.
Rozšířením své nabídky školení NSE o bezplatné kurzy se společnost Fortinet snaží vyjít vstříc těm, kdo si chtějí rozšířit znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo se na tuto profesní dráhu vydat. Bezplatné kurzy také připravují účastníky na případnou cestu k získání uznávané certifikace NSE, která podpoří jejich kariérní růst nebo pomůže zaujmout potenciální zaměstnavatele. Nedávná studie společnosti Fortinet, která se zabývala nedostatky v dovednostech, zjistila, že 82 % firem a organizací při náboru upřednostňuje certifikované kandidáty, a že 94 % respondentů se domnívá, že je certifikace lépe připravila na výkon jejich současné role v oblasti počítačové bezpečnosti.
Bezplatná služba pro firmy: Informovanost a školení v oblasti informační bezpečnosti
Společnost Fortinet nyní rozšířila nabídku bezplatných programů svého Vzdělávacího institutu NSE o službu s názvem „Informovanost a školení v oblasti informační bezpečnosti“. Útoky založené na sociálním inženýrství totiž představují pro podniky a organizace neustálou hrozbu. CISO (manažeři informační bezpečnosti) si proto uvědomují důležitost začlenění vzdělávání zaměstnanců mezi priority svých bezpečnostních strategií. Nedávno provedený výzkum zjistil, že 68 % podniků a organizací se cítí středně a extrémně ohroženo útoky zevnitř. Vedle bezpečnostní architektury, která chrání proti takovým útokům, je zapotřebí také zvyšovat povědomí CISO a manažerů o kybernetické bezpečnosti, aby dokázali hrozby rozpoznat a nepodlehnout jim.
Společnost Fortinet nabízí v tomto směru podnikům pomoc v podobě bezplatné služby s názvem Informovanost a školení v oblasti informační bezpečnosti, na jejímž vývoji se podílely přední světové kapacity na bezpečnostní školení. Školení se skládá z pěti povinných modulů, které účastníci absolvují vlastním tempem. Moduly jsou zaměřené na hlavní způsoby útoků a nejlepší praxi. Každý modul je zakončený kvízem ověřujícím osvojení znalostí. Součástí služby je i knihovna informačních a osvětových materiálů – ta pomáhá zajistit, že na správnou praxi v oblasti kybernetické bezpečnosti nebudou zaměstnanci zapomínat. Přehledový panel pro správce umožňuje sledovat průběh školení zaměstnanců a zajistit dodržení podnikové politiky. Tato služba poskytovaná na klíč zajišťuje, že zaměstnanci budou vybaveni znalostmi potřebnými k tomu, aby se úspěšně vyhnuli sociálně inženýrským útokům včetně phishingu, falešných zpráv od technické podpory a dalších podvodných pokusů, které běžně podkopávají bezpečnost podniků a organizací.
Školení NSE se započítává do kreditů v průběžném vzdělávání (ISC)
Kurzy, které jsou součástí osmiúrovňového certifikačního programu společnosti Fortinet i další vzdělávací kurzy se nyní budou započítávat jako kredity pro udržení certifikace CISSP a jiných akreditací (ISC)2. Tato spolupráce dále podpoří bezpečnostní odborníky, kteří se snaží průběžně vzdělávat a udržovat si aktuální a relevantní znalosti v dynamickém prostředí kybernetické bezpečnosti. Společnost Fortinet uzavřela na příští tři roky dohodu se školicí a certifikační organizací (ISC)2 o poskytování kreditů CPE u vzdělávacích kurzů NSE, rychlokurzů pro zákazníky a partnery, webinářů a dalších on-line i prezenčních vzdělávacích aktivit. (ISC)2 bude započítávat jednu hodinu vzdělávacích programů společnosti Fortinet jako 1 kredit CPE, přičemž maximální dosažitelný počet kreditů za den bude osm.
Odstraňování nedostatku kvalifikovaných pracovníků díky certifikacím NSE
Stěžejní certifikační program vzdělávacího institutu NSE nedávno dosáhl významného mezníku – více než půl milionu vydaných certifikátů. Osmiúrovňový certifikační program Vzdělávacího institutu NSE pomáhá odstraňovat kvalifikační nedostatky v oblasti kybernetické bezpečnosti – od základních kurzů (NSE 1-3) přes technické produktové školení (NSE 4-6) a školení v oblasti pokročilých bezpečnostních řešení (NSE 7) po elitní expertní úroveň (NSE 8). NSE osmé úrovně je nejvyšší certifikát, který dosud získalo 381 absolventů. Ti museli prokázat dokonalé ovládnutí extrémně náročných síťových bezpečnostních konceptů s využitím řešení z portfolia Fortinet Security Fabric.
Další zdroje
► Přečtěte si v našem blogu o nové službě informovanosti a školení v oblasti informační bezpečnosti.
► Získejte informace o Vzdělávacím institutu pro síťové bezpečnostní experty (NSE) společnosti Fortinet a jeho bezplatném bezpečnostním školení, o certifikačním programu NSE, Síťové bezpečnostní akademii a Veteránském programu.
► Přečtěte si o programu společenské odpovědnosti společnosti Fortinet
► Přečtěte si, jak bezpečnostní platforma Fortinet Security Fabric poskytuje všeobecnou, integrovanou a automatizovanou ochranu celé digitální infrastruktury podniku.
► Další informace o bezpečnostním zpravodajství a výzkumu laboratoří FortiGuard a portfoliu služeb FortiGuard.
Zapojte se do komunity uživatelů řešení Fortinet (Fuse). Podělte se o své nápady a postřehy, získejte další informace o našich produktech a technologiích a spojte se s kolegy z oboru.
► Sledujte společnost Fortinet na TwitteruLinkedInFacebookuYouTubeInstagramu. (5.1.2021)