FORUM DŘEVOSTAVBY je nová konference, která přináší na podium lidi, kteří mají co říct

Termín: 28. a 29. listopadu 2019
Místo: Seč, kongresové centrum Jezerka
Organizátor, odborný garant: Stanislav Müller
Výraz „konference“ je poněkud nevýstižný, protože důraz klademe také na zábavu a společenskou rovinu akce. Přes den načerpáte praktické informace, které můžete velmi rychle aplikovat do své praxe. Večer se pobavíte a navážete nové kontakty nebo prohloubíte ty stávající.
To vše je zabaleno do čtyřhvězdičkového kongresového centra Jezerka, takže se můžete těšit také na skvělou kuchyni a příjemné, moderní prostředí.
Program je nabitý. Čekají vás experti z akademické sféry i z praxe, kteří s vámi budou sdílet svoje zkušenosti, znalosti a dovednosti.
Jedním z hlavních témat letošního Fora je problematika dřevostaveb a předpisů požární bezpečnosti. Nejen, že se v této problematice lépe zorientujete, ale svojí účastí také podpoříte realizaci změn v této oblasti. To není řečnický obrat. Konference se zúčastní osobnosti, které mají a budou mít výrazný vliv na provedení změn v těchto předpisech. Problematiku probereme ze všech možných zorných úhlů od pohledu architekta nebo statika, přes požárně bezpečnostního experta až po hasiče nebo předsedu technické normalizační komise.
Dalším zajímavým tématem bude spolupráce úspěšných architektů a lidí z kvalitních realizačních firem. Perfektně fungující tandem architekt / realizátor může celé dílo posunout o level výš, takže se nechme inspirovat úspěšnými modely, jak to dělají jinde.
Další zajímavá série přednášek „Očima expertů a soudních znalců“ nám představí slepé uličky, kterým se můžeme vyhnout, aniž bychom museli nést následky těchto nejistých experimentů.
Přihlaste se na Forum. Letos jako účastníci. Příští rok už možná jako ti, kteří budou sdílet svoje zkušenosti s ostatními. Více na www.ForumDrevoStavby.cz (4.10.2019)