Fotometr

 

Přístroj k srovnávání svítivosti nějakého svítidla s určitou normální svítivostí, sestrojil r. 1813 angl. fyzik Rumford a zlepšili němeč. fyzikové Bunsen (1843), Lummer a Brodhum (1889), Weber (1900), Hartmann (1910); přístroj k přímému měření plošného osvětlení tzv. luxmetr – sestrojil franc. fyzik Blondel (1895) a angl. fyzik Matthews (1900).