Fréza zemní

 

Na obdělávání půdy, rozdrobuje zemi; první sestrojil Angličan Hoskyns r. 1850.