Gebrüder Weiss podporuje svoje klienty na cestě k uhlíkové neutralitě

Nová služba Gebrüder Weiss Zero Emissions umožňuje zákazníkům této logistické společnosti kompenzovat emise CO2. „Našim klientům poskytuje program Zero Emissions úplné a podrobné informace o uhlíkové stopě, kterou po sobě jejich zásilky zanechávají. Participujícím společnostem vypočítáme produkci CO2 vztahující se ke každé jejich zásilce přepravované po celém světě po silnici, železnici, moři i letecky,“ uvádí Wolfram Senger-Weiss, generální ředitel  společnosti Gebrüder Weiss.
Emise vypočtené pomocí webové databáze EcoTransIT jsou uvedeny na faktuře za přepravu spolu s náklady na jejich kompenzaci. Kompenzační platby od zákazníků směřují do certifikovaných projektů na ochranu klimatu na několika různých kontinentech. Všechny tyto projekty jsou pečlivě vybírány a monitorovány, vždy buďto výrazně snižují emise CO2, nebo je dokonce zcela eliminují. Uživatelé, kteří uhlíkovou stopu vytvořenou jejich zásilkami takto kompenzují, obdrží certifikát dokládající jejich podporu příslušného projektu.
„Navzdory nejrůznějším snahám vzniká při většině přepravních operací i nadále CO2. Jedná se o globální problém, zasahující bez nadsázky celý svět. Ať už jde o Českou republiku, Evropu nebo jiné kontinenty. Projekty na ochranu klimatu však mohou tyto emise kompenzovat. Projektem Zero Emissions chce Gebrüder Weiss podpořit svoje klienty na jejich vlastní cestě ke klimatické neutralitě,“ vysvětluje Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.
Na poli ochrany životního prostředí a hledání udržitelných způsobů logistiky je Gebrüder Weiss aktivní i jinak. Do roku 2030 chce dosáhnout klimatické neutrality ve svých logistických terminálech prostřednictvím využívání elektřiny vyrobené pomocí fotovoltaických systémů. Vedle toho již nyní využívá řadu nízkoemisních nákladních vozidel, která jsou poháněna zkapalněným zemním plynem (LNG, CNG), elektřinou a vodíkem (palivovými články).
Jak jsou emise kalkulovány?
Nejprve se vypočítají emise skleníkových plynů, které produkuje určitý proces, podnik nebo služba atd. (uhlíková stopa). V dalším kroku se provádí kompenzace prostřednictvím certifikátů (a kreditů na snížení emisí), kterými se objem emisí vyrovnává prostřednictvím projektů na ochranu klimatu.
K výpočtu objemu emisí CO2 se používá systém EcoTransIT, přičemž podklady pro výpočet poskytuje systém řízení dopravy (TMS) společnosti Gebrüder Weiss. Tato metodika zohledňuje všechny fáze přepravního procesu i konkrétní použité druhy dopravy.
Vzorec používaný společností EcoTransIT pro výpočet emisí je v souladu s evropskou normou DIN EN 16258 a rámcem GLEC.
Příklad: Přeprava palet z místa A / Rakousko do místa B / Maďarsko
Při předpokládané ceně 15 eur za tunu CO2 a emisích CO2 mezi A a B ve výši 0,04296 tuny je přeprava plně kompenzována 65 eurocenty (15 eur x 0,04296 tuny CO2). Společnost Gebrüder Weiss investuje 65 eurocentů od zákazníka do certifikovaného projektu na ochranu klimatu, čímž zcela kompenzuje emise.
Podrobnosti o službě Zero Emissions najdete  na https://www.gw-world.com/cz/zero-emissions/ (19.1.2022)
Obr. malý. Gebrüder Weiss investuje do řady nákladních vozidel s nízkými emisemi. Na obrázku vlastní hydrogen-truck společnosti