GEFCO a ArtiShock uvádějí aplikaci s rozšířenou realitou ke zvýšení produktivity dodavatelského řetězce

GEFCO, světový lídr v oblasti komplexních řešení dodavatelských řetězců, navázal spolupráci se společností ArtiShock v rámci vývoje nové, inovativní aplikace pro rozšířenou realitu (AR).
Nové řešení, přezdívané „GEFCO Enterprise AR“, bude využívat divize letecké a námořní přepravy společnosti GEFCO ke zvýšení kontroly kvality a podpoře produktivity balení zboží v tepelném režimu, kde nejvýznamnější roli hrají přesnost a efektivita.
GEFCO Enterprise AR funguje prostřednictvím headsetu Microsoft HoloLens a umožňuje zaměstnancům skladu GEFCO interagovat s prostorovými digitálními informacemi, například s uživatelskými příručkami a pracovními protokoly. Aplikace má speciální design, jenž zvyšuje kvalitu kontroly a šetří životně důležitý čas v procesu balení, především pro léčiva, jejichž nedostatek může ohrozit zdraví či životy pacientů, a jsou proto pro zdraví populace zásadní.
Aplikace byla vyvinuta za méně než rok ve spolupráci s dlouhodobým partnerem, nizozemskou společností ArtiShock, poskytující komplexní služby v oblasti rozšířené reality. Na straně společnosti GEFCO projekt vedl ředitel vývoje logistiky Omar van Geest. Nápad vzešel z interního inovačního inkubátoru společnosti GEFCO, Innovation Factory, v němž se hledají a snáze zpracovávají inovativní nápady, které lze proměnit do řešení určených k podpoře firemního růstu.
Aplikace GEFCO Enterprise AR již byla úspěšně nasazena v pilotním provozu ve skladu společnosti GEFCO v Schipholu, kde některé scénáře vedly ke zvýšení produktivity o 50 % a ke vzniku několika nepřímých výhod, například zkrácení doby výcviku zaměstnanců.
Po pilotním ‘ověření konceptu’ hodlá společnost GEFCO nasadit řešení do své globální sítě a ostatních divizí a dále zkoumat další možnosti jeho technologického využití k podpoře efektivity a kvality pro zákazníky ve všech odvětvích, především pro klienty v automobilové oblasti.
Karin van den Brekel, globální ředitelka pro biologické vědy a zdravotnictví, GEFCO, řekla: „Proces balení je pro divizi letecké a námořní přepravy GEFCO zcela zásadní, především pro léčiva, zásadní pro zdraví populace, která distribuujeme letecky po celém světě jménem našich zákazníků. Vyžaduje to speciální balení s pokyny, které je nutné přesně dodržovat, aby byla zachována integrita produktu.
Aplikace GEFCO Enterprise AR napomůže s růstem produktivity tohoto procesu, omezí chyby na minimum a zlepší naše školicí procesy. Těšíme se na to, až budeme zkoumat další možnosti využití produktu a naše spolupráce s firmou ArtiShock bude pokračovat.“
Cristian Vorstius Kruijff, CEO, ArtiShock: „Rozšířená realita vnáší revoluci do našeho vztahu k prostředí a způsobu, jimiž utváříme naše profesní životy. Význam počítačového využití prostoru lze přirovnat k nástupu chytrých telefonů – postupně zasáhne do života každého člověka a v horizontu 5 až 10 let se stane komoditou. Do té doby mají organizace možnost odhalit potenciál AR a uchovat si náskok před konkurencí.“
„Tento projekt s naším partnerem, společností GEFCO, dokládá, jak realistické je očekávat a skutečně dosáhnout kladného ROI při investici do rozšířené reality. Finanční přínosy mohou být přímé a snadno spočitatelné, například zvýšení produktivity a lepší kvalita. Nepřímé výhody zahrnují kupříkladu zvýšení spokojenosti zaměstnanců a možnost rychle zaškolit nováčky.“ (22.10.2019)
Ilustrační foto Letiště Praha