GEFCO zveřejnilo výsledky za rok 2020: Dobrý provozní výkon a robustní finanční řízení v hluboce zasažené ekonomice

Společnost GEFCO, evropský lídr v segmentu integrované logistiky pro automobilový průmysl, včetně logistiky hotových vozů (Finished Vehicle Logistics), a top 10 poskytovatel řešení multimodálních dodavatelských řetězců, zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2020.
Luc Nadal, předseda správní rady skupiny GEFCO je okomentoval:
Jsem hrdý na výsledky společnosti GEFCO v roce 2020, které dokládají odolnost navzdory negativním dopadům pandemie COVID na naše podnikání, především v první polovině roku. Jakožto přizpůsobivá firma s důrazem na provozní aktiva jsme udrželi kontrolu nad náklady a současně vždy učinili o krok více, abychom naplnili potřeby zákazníků. Naše výnosy poklesly v dubnu, květnu a červnu, kdy došlo k nejvýraznějšímu narušení globálního podnikání na celém světě, ale v druhé půli roku 2020 jsme zvládli své aktivity navýšit, v souladu s nárůstem výrobních harmonogramů našich zákazníků. Díky rozsáhlému portfoliu zákazníků společnosti GEFCO v oblasti výroby automobilů a průmyslu se nám daří i v tomto náročném kontextu zachovávat robustní provozní marži.
Rád bych srdečně poděkoval našim zákazníkům a partnerům za jejich oddanost a důvěru v roce 2020. Pracovali jsme v duchu spolupráce a vzájemného porozumění a i nadále jsme pomáhali zákazníkům v automobilové branži hledat řešení, jak udržet dodavatelské řetězce v chodu, včetně našeho dlouholetého klienta, Groupe PSA. U zákazníků mimo automobilovou oblast jsme usilovali o diverzifikaci a přizpůsobili naše multimodální logistická řešení, s cílem naplnit jejich rychle se měnící potřeby. Naše řešení pro přepravu urgentních zásilek leteckou i silniční dopravou se těšila vysoké poptávce mezi zákazníky v oboru zdravotnictví, farmacie, spotřebitelského zboží a elektroniky a podařilo se nám zvládnout všechny výzvy. Naši zaměstnanci zůstali i v roce 2020 věrní firemnímu heslu Partners, unlimited.Odváděli opravdu skvělou práci. Implementovali jsme nová zdravotní a bezpečnostní opatření a přizpůsobili procesy, abychom hladce a v rekordním čase naplnili dodarečné požadavky zákazníků. I v roce 2021 chceme přinášet prvotřídní řešení v oblasti dodavatelských řetězců, s velkým důrazem na zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců po celém světě.“
Pavel Ilichev, výkonný viceprezident pro finance a strategie, dodává:
„Jsem potěšen finančními výsledky společnosti GEFCO v roce 2020. Došlo k 19,7% poklesu výnosů kvůli výpadkům v podnikání našich zákazníků po celém světě, ale zachovali jsme 3,7% marži ve srovnání se 4,3% výsledkem v roce 2019. Když v březnu krize začala a nebylo žádné světlo na konci tunelu, přijali jsme opatření s cílem omezit finanční dopady – zpřísnili jsme již tak nekompromisní kontrolní finanční mechanismy v rámci celé organizace. Obchodní light-assets byznys model, nám i takové chvíli umožnil využívat plasticitu fixních a variabilních nákladů a v mnoha zemích jsme využili státní podporu k zachování pracovních míst.
Pozitivní cash-flow ve společnosti GEFCO posílil naši likviditu, nemuseli jsme hledat dodatečné financování. Zaměřili jsme se na strategické investice a v mnoha regionech jsme investovali do nabíjecích stanic pro elektromobily, s cílem podpořit elektrifikaci automobilového odvětví. Výrazná schopnost společnosti GEFCO generovat zisk nám umožnila odolat náporům ekonomické nejistoty a máme dobrou výchozí pozici pro nadcházející rok a s ním související ekonomické oživení.“ 
Skupina GEFCO vygenerovala v průběhu roku 2020 výnosy ve výši 3,8 miliardy eur, což představuje 19,7% pokles oproti stejnému období za rok 2019 (-17,3% LFL). Jednotlivé divize dosáhly následujících výsledků:
• Divize logistiky hotových vozidel (FVL) kopírovala vývoj v oblasti automobilového průmyslu (22% pokles výroby automobilů v Evropě, dle agentury IHS Markit). Výnosy dosáhly 1 545,7 mil. eur (-21,9 % nahlášených a -20,5 % LFL), o 454,0 mil. eur méně ve srovnání s rokem 2019, pokles především během 2. čtvrtletí roku 2020. 4. čtvrtletí bylo srovnatelné se stejným obdobím roku 2019. Divize FVL prokázala odborné znalosti lídra v celém sektoru a úspěšně zvládla dočasné zavření zákaznických závodů na výrobu automobilů a souvisejících logistických toků za bezprecedentních omezení.
• Divize pozemní logistiky (OVL & CL) se situace díky diverzifikovanému zákaznickému portfoliu dotkla méně než FVL. Výnosy poklesly o 19,7 % na 1 828,5 mil. eur (-18,1 % LFL). Divize OVL a CL přinesla více řešení pro časově kritické zásilky a pomohla zákazníkům zajistit skladovou připravenost v kontextu obnovené výroby.
• Divize letecké a námořní přepravy (Air&Sea) registrovala výrazný nárůst poptávky po časově kritických řešeních letecké distribuce zdravotnických potřeb a ochranných pomůcek z Asie do Evropy a Severní Ameriky. Výnosy narostly na 339,8 mil. eur, což je růst o +1,6 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 (+4,9 % LFL).
• Divize průmyslových služeb (IS) hlásila výnosy 90,8 mil. eur, což představuje pokles o 38,3 % (-12,2 % LFL). 31. prosince 2019 byla část montážních operací přenesena na společnost Groupe PSA, což vysvětluje uvedený pokles.
Zdravá finanční pozice, podporovaná významnou provozní ziskovostí a striktní správou provozního kapitálu
Navzdory zdravotnické krizi a lockdownům během 1. poloviny roku 2020 dosáhla společnost GEFCO Group výrazného recurring EBIT ve výši 140,3 mil. eur, s marží ve výši 3,7 %, což znamená pokles o pouhých 60 bps ve srovnání s rokem 2019. Tato solidní hodnota recurring EBIT byla podpořena:
► důslednou kontrolou nákladů ve všech úrovních a s tím souvisejícími úsporami,
► omezením nákladů na služby třetích stran o 667,4 mil. eur, což dokládá smysl našeho light-assets obchodního modelu,
► obnovou byznysu během 3. a 4. čtvrtletí roku 2020, kdy 4. čtvrtletí bylo z hlediska provozního zisku nejlepším posledním kvartálem roku v celé historii společnosti GEFCO.
Kromě provozního zisku vykazovala společnost GEFCO přísnou správu provozního kapitálu a selektivních kapitálových výdajů, což podpořilo generování hotovosti a vedlo k rekordním hodnotám cash flow, v hodnotě bezmála 285 mil. eur (+70 mil. eur oproti roku 2019).
K 31. prosinci 2020 těžil čistý finanční dluh skupiny GEFCO z těchto rozhodnutí a vznikla dostatečná rezerva likvidity, což vedlo k nízké hladině čistého dluhu na úrovni 150 mil. eur ve srovnání s 347,7 mil. eur k 31. prosinci 2019. (6.5.2021)