Geis: Přes veškerá omezení to bez řidičů nejde

Společnost Geis se i v současném složitém období snaží vytvořit optimální podmínky pro všechny pracovníky. Týká se to zejména těch, jejichž činnost nelze přenést do online světa a vykonávat ji z domova.
Poslední měsíce se jedním z klíčových témat stala práce z domova, přesun práce do online prostředí ale i přerušení činnosti mnohých provozoven. Neměli bychom ale zapomínat na ty, kteří svou činnost musejí vykonávat stejně jako v době před pandemií covid-19. Přitom jejich pracovní podmínky se s ohledem na vnější okolnosti značně změnily. Jednou z těchto profesí jsou řidiči kamionů a řidiči rozvozových vozidel. Ti nemohou vykonávat svou práci z domova, ale musejí usedat za volanty svých vozidel a vydávat se na cesty bez ohledu na karanténní omezení.
Řidiči kamionů přitom v posledních měsících přišli o pohodlné zázemí, které jim na cestách poskytují čerpací stanice a motoresty. Mohou zde sice nakoupit základní potřeby a potraviny, ale jinak jsou nyní odkázáni jen na to, co jim poskytuje kabina vozidla, v níž tak musejí trávit mnohem víc času. Při své práci ale i v místech povinných přestávek přitom musejí splňovat vysoké nároky na osobní ochranu a hygienu. „Společnost Geis klade velký důraz na to, že je potřeba dodržovat veškerá karanténní opatření, tedy nejen všude nosit roušky, ale také pravidelně dezinfikovat prostory kabin vozidel,“ říká Kristýna Copková, marketingová manažerka Geis CZ.
Alespoň částečnou úlevu řidičům přinesl přesun části administrativy do online prostředí. Dodavatelé i odběratelé omezili osobní kontakty na minimum, aby se snížilo riziko možného přenosu nákazy, takže už často nepřichází v úvahu návštěva řidiče ve skladu klienta. Pro splnění karanténních opatření byly omezeny vstupy i ve skladech Geis, více se využívají výdejová okénka pro komunikaci, což si vyžádalo i instalaci ochranných plexiskel a patřičné úpravy komunikačních zón pro nezbytná setkání s cizími lidmi.
V rámci organizačních opatření se zjednodušila možnost zůstat doma i bez návštěvy lékaře v případě podezření z nastupující nemoci – stačí zavolat, že se zaměstnanec necítí dobře. V případech, kdy je řidiči nařízena karanténa, není možné dělat nic víc, než jako když nastoupí na nemocenskou, tedy operativně měnit směny a obsazení tras.
Oblastí, kterou kromě fyzického vyzvedávání a doručování zásilek nelze přesunout do online světa, jsou také předepsaná pravidelná školení pro řidiče z povolání. Odborní školitelé nemohou zabezpečit zkoušku řidičů online. Hlavním důvodem je riziko z neprokázání znalostí, neboť není možná kontrola, zda řidiči v průběhu zkoušky nevyužívají nepovolené podklady. Tato školení jsou jako prokázání odborných znalostí důležitá především kvůli bezpečnosti. V současné době jsou nicméně kvůli stavu nouze odložená a řidičům, kterých se to týká, zatím nadále platí původní potvrzení o školení.
Zavírání a znovuotevírání různých provozů působí problémy při operativním řízení a plánovaní potřebných kapacit. Uzavření prodejen znamená, že část rozvozových tras má výrazně méně zboží. Tuto situaci kompenzuje růst objemu e-commerce. Ne všichni obchodníci ale internetový prodej využívají nebo mohou využívat.
Současná protiepidemická opatření mají vliv i na zaměstnávání zahraničních pracovníků. Situace pro agenturní zaměstnance se už stabilizovala. Na jaře ovšem přinášela výhodu krátkodobá víza, protože je stát automaticky prodlužoval. To bylo důležitým přínosem zejména s ohledem na kvalitu pracovníků, kteří se nemuseli tak často střídat. Po Novém roce už ale museli odjet. Problém nastává při operativní potřebě navyšování pracovníků. Jejich dostupnost nyní není flexibilní, protože se díky nařízením jednotlivých států nemohou dostat přes hranice,“ doplňuje Jaroslava Šindelářová, HR manažerka Geis CZ. (12.2.2021)