Generální ředitel Evropské komise pro výzkum a inovace Jean-Eric Paquet navštívil ČR

Na svou první oficiální návštěvu České republiky přijel 25. 10. generální ředitel pro výzkum a inovace Evropské komise Jean-Eric Paquet. Kromě jiného vystoupil na konferenci CZEDER, navštívil výzkumné infrastruktury ELI Beamlines a HiLASE a zúčastnil se kulatého stolu na téma přípravy 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace „Horizon Europe“ (2021-2027).
Na úvod své návštěvy v ČR jednal generální ředitel Paquet se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT); spolu s pověřeným náměstkem sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavlem Dolečkem a náměstkem sekce EU a operačních programů Václavem Velčovským diskutovali o zapojování ČR do rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace.
Následně vystoupil generální ředitel Paquet na 16. ročníku Českých dní pro evropský výzkum (CZEDER), tj. konferenci, kterou každoročně pořádá Technologické centrum Akademie věd ČR v úzké spolupráci s MŠMT za účelem zprostředkování diskuze k aktuálním otázkám evropské politiky výzkumu, vývoje a inovací.
Odpolední část programu strávila delegace Evropské komise v Dolních Břežanech u Prahy návštěvou výzkumných kapacit ELI Beamlines a HiLASE. Tématy debaty se zástupci MŠMT a Akademie věd ČR bylo uvádění výzkumné infrastruktury ELI Beamlines do provozní fáze, otázky související s ustavením konsorcia evropské výzkumné infrastruktury ELI-ERIC a spolupráce HiLASE s britskou Science and Technology Facilities Council na vysoce prestižním projekt „Teaming“, který je spolufinancovaný z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Na závěr své návštěvy v ČR se generální ředitel Jean-Eric Paquet zúčastnil kulatého stolu se zástupci stakeholderů zodpovědných v ČR za tvorbu politiky a financování výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků ČR, přičemž předmětem debaty byla příprava budoucího, 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace „Horizon Europe“ (2021-2027). (25.10.2018)