Globální cíle OSN – Tchaj-wan může pomoci

Tchajwanský ministr zahraničí Jaushieh Joseph Wu v souvislosti s blížícím se 73. zasedáním Valného shromáždění, které začne 18. září v New Yorku, připomněl, že tzv. Agenda 2030, přijatá na summitu OSN v září 2015, nastavila smělé cíle pro zajištění udržitelného života pro všechny lidi na Zemi.
Jak podotkl, ačkoli se Tchaj-wan nemůže účastnit zasedání, aktivit a mechanismů OSN, dosud se nikdy nevyhýbal zodpovědnému plnění svých povinností. Zcela v souladu s doporučeními Agendy zveřejnil loni první Národní dobrovolný přehled, který detailně popisuje vládní přístup implementace Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). "Konkrétní cíle, jichž jsme již dosáhli, zahrnují zmírnění chudoby, vymýcení hladu, snížení nízkopříjmových domácnosti pod 2 procenta populace, snížení míry mateřské úmrtnosti na pouhých 11,6 úmrtí na 100 tisíc porodů, dále snížení úmrtnosti dětí do 5 let na pouhá 2,4 úmrtí na 1000 jedinců a zlepšení gramotnosti na 98,7 procenta. Ve všech uvedených kritériích dosahujeme výsledků vysoko nad průměr SDG OSN," zdůraznil šéf ostrovní diplomacie.
Tchaj-wan také poskytuje rozvojovou pomoc jiných státům. "Prostřednictvím své oficiální organizace pro rozvojovou pomoc, tzv. Mezinárodního fondu pro spolupráci a rozvoj (TaiwanICDF), jsme spustili různé programy v Pacifiku, Asii, Africe, Latinské Americe a Karibiku. TaiwanICDF rovněž spolu s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) pomáhá zemím střední Ameriky a střední a východní Evropy při rozvoji tržního hospodářství a zelené ekonomiky," uvedl ministr Wu.
Jak však podotkl, přestože je tchajwanská pomoc ve světě široce uznávána, OSN nadále ignoruje vše, co tento východoasijský ostrov může nabídnout.
Přitom globální spolupráce všech států a každého jedince je v době, kdy lidstvo čelí četným problémům, ještě naléhavější než dřív. Vždyť už článek 1 Charty OSN prohlašuje, že cílem organizace je "dosažení mezinárodní spolupráce v řešení problémů hospodářské, sociální, kulturní a humanitární povahy a prosazování úcty k lidským právům". Vyloučením ochotného a schopného partnera, jako je Tchaj-wan, OSN nejenže porušuje základní lidská práva 23 miliónů obyvatel Tchaj-wanu, nýbrž také vážně poškozuje blaho celého lidstva.
K tomu, aby OSN i nadále pomáhala naplňovat tužby všech lidí naší planety, měla by se tato organizace postavit vnějším tlakům a otevřít Tchaj-wanu své dveře, zdůraznil ministr zahraničí Wu. (17.9.2018)
Foto: kolemkolem.cz