Globální turismus v číslech

V roce 2018 vycestovalo do zahraničí za poznáním, relaxací nebo zábavou 1,4 miliardy osob, tedy přibližně pětina veškeré světové populace. Podle odhadů Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) by se měl v roce 2030 počet turistů zvýšit 
na 1,8 miliardy. Stamiliony lidí v pohybu už loni zaměstnávaly prakticky každého desátého obyvatele planety.
V roce 2018 vyrazilo na cesty 1,4 miliardy turistů, tedy ekvivalent veškeré populace Číny. Toto číslo bylo o 5,6 % vyšší než 
v předchozím roce. Celkem 51 % všech turistů (713 mil. osob) navštívilo některou z evropských zemí, 25 % přicestovalo do 
Asie a Tichomoří (345 mil. osob), 15 % do Ameriky (217 mil. osob), 5 % do Afriky (67 mil. osob) a 4 % na Střední východ 
(60 mil. osob). Nejvyšší meziroční nárůst počtu turistů zaznamenala loni Asie s Tichomořím (7,2 %), nejnižší byl v Americe 
(2,3 %). Podle odhadů UNWTO by se měl počet turistů každoročně zvýšit až o čtyři procenta.
TOP destinace
Celosvětově nejpopulárnější turistickou zemí je Francie, kam v roce 2017 přicestovalo 87 milionů osob. Na dalších místech 
v žebříčku byly Španělsko (82 mil. osob), USA (77 mil. osob), Čína (61 mil. osob) a Itálie (58 mil. osob).
Na turistech nejvíce vydělává Evropa
Cestovní ruch generuje desetinu globálního hrubého domácího produktu a přímo či nepřímo zaměstnává každého desátého obyvatele planety. Výnosy dosáhly v roce 2017 téměř 1,5 bilionu USD, což jsou čtyři miliardy amerických dolarů denně. Celkem 39 % celosvětových příjmů putovalo do Evropy (571 mld. USD), 30 % do Asie a Tichomoří (433 mld. USD), 23 % 
do Ameriky (333 mld. USD), 5 % na Střední východ (73 mld. USD) a 3 % do Afriky (38 mld. USD). V generování příjmů z cestovního ruchu dlouhodobě vedou Spojené státy. V roce 2017 tam turisté utratili 211 miliard USD, což bylo meziročně o 
2 % více. Další v pořadí byly Španělsko (68 mld. USD), Francie (61 mld. USD), Thajsko (58 mld. USD) a Velká Británie 
(51 mld. USD). Pro dvě pětiny států představuje turismus největší zdroj devizových příjmů.
V utrácení vedou Číňané
Již od roku 2012 má nejvyšší objem výdajů na cestovní ruch ze všech zemí světa Čína. V roce 2017 dosáhly příjmy Číňanů výše 258 mld. USD, výdaje se v průběhu 21. století zvýšily dvacetinásobně. Občané Spojených států amerických utratili v předminulém roce za cestování 135 miliard USD. Třetí příčku obsadili s 89 miliardami USD Němci.
Z turismu žije každý dvaadvacátý Čech
V České republice činil v roce 2017 podíl cestovního ruchu 2,9 % HDP. Turisté přispěli do naší ekonomiky částkou 292 miliard korun. Turismus zaměstnával 238,8 tisíce Čechů. Na celkové zaměstnanosti se podílel 4,5 %, tedy obdobně jako ve Švýcarsku či Nizozemsku. V roce 2017 navštívilo Českou republiku 34,7 milionu zahraničních turistů, nejvíce z Německa, Polska, Ruska, USA a Číny. Čeští občané podnikli více než 90 milionů cest po tuzemsku, a přes 11 milionů cest do zahraničí. Nejčastěji cestovali na Slovensko, do Chorvatska, Rakouska, Itálie a Řecka.