Globus

 

Podle Plinia st. sestrojil první g. Anaximandros z Miletu, žijící v polovině 6. stol. př. Kr. Cicero uvádí, že Archimedes ze Syrakús sestrojil kol r. 250 př. Kr. g. s planetáriem, pohybovaný hydraulicky. Petrus Peregrinus (Pierre de Maricourt) se pokusil sestrojit r. 1269 magnetický g., který by se sám pohyboval. V 1. 1656-64 sestrojil mechanik A. Busch, podle návodu A. Oleariuse, měděný dutý g. přes 3 m v průměru, navrch byl obraz zeměkoule, uvnitř obraz hvězdné oblohy (r. 1725 se dostal tento g. do Ruska a před první svět. válkou byl v Car. Sělu). R. 1781 vynalezl Dübold z Durlachu g. z lepenky. Franc. námoř. inž. Lartigue sestrojil r. 1788 g. s reliéfní mapou světa. R. 1832 sestrojil J. L. Grimm z Berlína g. z kaučuku, který se mohl nafouknout do průměru 3 ¾ m.