Gyroskop


 

Masivní kotouč rychle se otáčející; vyznačuje se velkou setrvačností co do polohy své osy otáčení, a proto se ho užívá jako kompasu (v. heslo: Kompas gyroskopický), k udržování rovnováhy lodí (něm. inž. Schlick, r. 1913), motorových vozů na jednokolejnicových drahách (viz. heslo: Dráhy jednokolejnicové), jakož i letadel (automatický pilot; v. heslo: Letadla).