Hasiči JE Dukovany prošli speciálním výcvikem v ohňovém kontejneru

Hasiči z Jaderné elektrárny Dukovany prošli dalším speciálním výcvikem, tentokrát zaměřeným na taktiku zvládání požáru v kancelářských objektech. Poprvé tak měla šedesátka hasičů možnost praktického tréninku ve speciálně upraveném ohňovém kamionu přímo u elektrárny. Vedle pravidelných výcviků na hašení tlakových lahví, likvidaci chemických a radioaktivních látek nebo pro zásah v samotném provozu, tak získali další zkušenosti zvyšující odbornou úroveň jednotky hasičského záchranného sboru elektrárny, která svoji pomoc často poskytuje i obyvatelům v jejím okolí.
Tři dny cvičili dukovanští hasiči teoretickou i praktickou část výcviku v tzv. flashover kontejneru, ve kterém se s použitím dýchací techniky a kompletního zásahového vybavení procvičuje taktika spolupráce čtyřčlenných družstev při práci s proudnicí při hašení kancelářských a bytových objektů. Praktickému nácviku předchází teoretické školení s aplikováním poznatků z celého světa, které je zaměřené na bezpečnostní postupy pro dodržení ochrany zdraví zasahujících hasičů, taktika hašení s vodou z pohledu efektivity zásahu a na vznik možných krizových situací.
Při praktické části jsou přímo v kontejneru přítomni dva instruktoři, kteří následně provádí vyhodnocení zásahu. Jednotlivá stanoviště, která hasiči postupně prochází a mezi kterými musí překonávat různé překážky jako vylamování dveří v zakouřeném prostředí s teplotou až 600 °C, jsou postaveny v pořadí hořící schody, následuje simulace hořící kanceláře a kuchyňky s olejem, obytná část s postelí a nakonec hořící stěna s rolujícími se plameny pod stropem. Instruktoři výcvik v průběhu ztěžují simulací zpětného požáru na přístupových trasách, které si hasiči po celou dobu musí hlídat, aby se nedostali do situace, že se nemohou dostat zpátky. Celý průchod trvá 10 až 20 minut. Tento výcvikový scénář absolvuje každý hasič v jeden den několikrát.
Speciální ohňový kontejner určený pro výcvik profesionálních i dobrovolných hasičů přijel až z Německa. Kromě hasičů z JE Dukovany jim v letošním roce projdou například hasiči HZS ČR, Ministerstva obrany a na podzim čeká tento výcvik hasiče z Temelína.  Cvičení budou dukovanští hasiči v budoucnu pravidelně opakovat, a to s přestavěním interiéru pro jiný typ zásahu nebo ve větším nadstavbovém trucku.
Hasiči z Jaderné elektrárny Dukovany v letošním roce zasahovali v okolí elektrárny už 17 krát. Vedle potřebné pomoci v regionu tak získávají velmi potřebné praktické zkušenosti a zvyšují svoji profesní odbornost. „K nejčastějším patří zásahy u dopravních nehod, které jsou bohužel v blízkém okolí časté. Hasiči se tak musí velmi rychle rozhodovat, rozdělit nasazené síly a prostředky a první minuty pracuji ve velkém psychickém, ale i fyzickém vypětí,“ řekl velitel dukovanských hasičů Tomáš Richter. (31.5.2019)