Hasiči se potýkají s velkým množstvím požárů v přírodním prostředí

Hasiči mají za sebou víkend bohatý na požáry. Během soboty a neděle vyjížděli celkem ke 207 požárům (v sobotu jich bylo 128 a v neděli 79), přitom dlouhodobý denní průměr je 47 požárů.
Letošní červenec je, co do počtu požárů, nadprůměrný. Do 22. července vyjížděli hasiči celkem k 1 793 požárům (loni za celý červenec to bylo 1 609), velký nárůst zaznamenaly požáry v přírodním prostředí. Těch bylo od začátku července 1 218 – tedy většina z celkového počtu. Celkem ve 295 případech se jednalo o požáry v lese. (Pro srovnání v loňském roce za celý červenec vyjížděli hasiči k 900 požárům v přírodním prostředí, lesních požárů pak bylo 162.)
Český hydrometeorologický ústav vydal (23. 7.) vzhledem k teplému a převážně suchému počasí pro kraje Praha, Středočeský, Ústecký a část Libereckého kraje výstrahu číslo PVI_2018/63 na zvýšené nebezpečí vzniku požárů.
Zákaz rozdělávání ohně v přírodním prostředí a délku tohoto zákazu může během suchého letního počasí vyhlásit hejtman kraje na doporučení HZS kraje a s přihlédnutím k předpovědi ČHMÚ prostřednictvím nařízení kraje. V tomto nařízení jsou uvedena veškerá opatření, omezení a povinnosti občanů, jako např. zákaz kouření, zákaz rozdělávání a používání otevřeného ohně, zákaz používání zábavní pyrotechniky, zákaz spalování hořlavých látek nebo zákaz jízd parních lokomotiv apod. platná na daném území. Toto nařízení vydal Středočeský kraj a hlavní město Praha.
Za letními požáry stojí nejčastěji lidská nedbalost a technické závady např. na strojích a dopravních prostředcích.  Mezi typicky letní požáry patří i požáry travních a lesních porostů od táborových ohníčků či nedopalků cigaret.
Rady od hasičů, jak nezpůsobit v přírodě požár a neohrozit sebe ani ostatní
 • V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (zápalky, cigarety, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
 • Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech a kouření je zcela zakázáno.
 • Vhodné místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa, nejméně 100 m od stohu a v dostatečné vzdálenosti od obytných a hospodářských budov.
 • Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších ohňů je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který bude zbavený veškerých hořlavin.
 • K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny.
 • Dle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze spalovat žádné chemické látky (např. plasty, pneumatiky apod.).
 • Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru. Nachystejte si předem dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. Nejlepší je umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.
 • Děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté osoby.
 • Místo opusťte jen tehdy, až je oheň řádně uhašený - nejlepší je ohniště pořádně prolít vodou, popřípadě zasypat zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí.
 • Za silného větru nebo v období extrémního sucha byste v přírodě nebo na volném prostranství neměli oheň rozdělávat vůbec.
 • Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
 • Spalování klestí nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.
 • Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, zvažte, jestli jste schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Na uhašení ohně můžete použít jakoukoli vodu, lopatu, písek nebo zeminu. Pokud si nejste jisti, je lepší utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně zavolat hasiče na tísňovou linku 150 nebo 112.
 • Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte – tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Kutálejte se, dokud plameny neuhasnou – tím se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí být z umělých tkanin), tak ji použijte k uhašení hořícího oděvu. (HZS ČR 23.7.2018)