Hasiči v době koronavirové krize

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, generálporučík Ing. Drahoslav Ryba (na snímku vlevo), který je aktuálně také členem stálé pracovní skupiny Ústředního krizového štábu, a ředitel odboru IZS a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR, plukovník Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, který v době koronavirové krize zastává funkci náčelníka štábu generálního ředitele HZS ČR, byli hosty pořadu Webinář, který připravuje Sdružení místních samospráv ČR, na téma „Hasiči v době koronavirové krize“, Otázky tentokrát pokládal starosta obce Křižánky a místopředseda Sdružení místních samospráv ČR, Jan Sedláček.
Společně diskutovali například to, jak fungují a jaké jsou aktuální úkoly krizových štábů v období koronavirové krize, jak pracují operační střediska, jaké je nasazení jednotek hasičů u obvyklých zásahů oproti těm, které souvisí s nouzovým stavem. Zmínili se o spolupráci Hasičského záchranného sboru ČR se zástupci obcí, řešili současnou legislativu, ocenili zapojení dobrovolných hasičů, zhodnotili jejich možnosti, techniku, a prostředky, které mají k dispozici. Především však řešili otázky spojené s každodenní činností hasičů.
„Hasiči tady vždy byli, jsou a budou proto, aby pomáhali lidem“, reagoval generálporučík Ing. Drahoslav Ryba na otázku Jana Sedláčka, jaká je v době koronavirové krize atmosféra u hasičů. Generálporučík Ryba dále sdělil, že kromě běžné práce u zásahů musí hasiči plnit i mimořádné úkoly, což vyplývá z § 3 zákona o hasičském záchranném sboru, a jde právě o pomoc v případech, jakou je koronavirová krize.  K takovým úkolům jsou hasiči vycvičeni, mají ochranné prostředky, avšak plnění takového úkolu nesmí ohrozit jejich běžnou činnost.
Na dotaz, jak je to s ochrannými prostředky u hasičů, generálporučík Ryba odpověděl, že hasiči ochranné prostředky, které potřebují ke své práci, mají. Používají respirátory FFP2, ochranné masky v kombinaci s filtry, dýchací techniku a ochranné oděvy. Plukovník Hanuška doplnil, že jsme omezenou zásobu ochranných prostředků měli i na začátku koronavirové krize a do 20. března jsme je distribuovali krajům, a to nejen profesionálním hasičům, ale také jednotkám dobrovolných hasičů.
Jan Sedláček zmínil, že hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní jsou považováni starosty obcí za důležitou složku společnosti, což se nyní ukazuje a řekl, že si toho velmi váží. Zmínil fakt, že je toho na hasiče v současné době příliš a zajímal se, jaké je rozložení směn. Generálporučík Ryba sdělil, že hasiči pracují ve 3 směnách po 24 hodinách, přičemž směny jsou dále rozčleněny, pro případ, že by se stalo, že by někdo onemocněl Covid-19 a celá směna musela do karantény. Plukovník Hanuška zmínil, že v případě, že se nakazí některý z hasičů, musí být vydezinfikovaná celá stanice. V současné době je nakažených 11 hasičů a v karanténě je 77. Co se týče zásahů, kde je pravděpodobnost, že se zasahující hasiči mohou nakazit, plukovník Hanuška ubezpečil, že hasiči jsou dostatečně chráněni ochrannými prostředky.
Kromě aktuálních opatření v souvislosti s novým koronavirem však pánové hovořili také o „standardní“ výjezdové činnosti, které se v celé ČR věnuje na 6500 hasičů. Současné suché počasí a s tím spojený zvýšený výskyt požárů v lesích a přírodním prostředí, který je způsobený především vypalováním trávy a pálením klestí, hasiče vydatně zaměstnává. Zatím nejhorší letošní situace byla 6. dubna, kdy hasiči vyjížděli k 6krát většímu množství požárů, než je dlouhodobý denní průměr. Nicméně se jedná o zásahy, které jsou pro toto roční období typické.
Na poslední otázku, kterou poslal účastník diskuse na chatu: „Jak hodnotíte připravenost Hasičského záchranného sboru ČR, respektive celého systému na současnou situaci?“ generálporučík Drahoslav Ryba odpověděl, že Hasičský záchranný sbor ČR i jednotky dobrovolných hasičů sehrávají vysoce pozitivní roli, odvedli a stále odvádějí obrovský kus práce a chtěl by jim za jejich obětavou práci poděkovat. (23.2.2020)