Hasiči z Chemparku u Litvínova slaví 75 let

Hasičský záchranný sbor sídlící v areálu Unipetrolu v Záluží u Litvínova oslavil 75. výročí svého vzniku. Historie sboru Unipetrolu sahá až do období zahájení výstavby chemické továrny v roce 1939. U příležitosti oslav dostali podnikoví hasiči nový vůz značky Rosenbauer s hasicím ramenem na podvozku MAN 8x4 v hodnotě 20,5 milionů korun. K význačnému výročí nechal Unipetrol vyrobit pro hasiče pamětní medaile. Uznání se sbor dočkal i za práci během pandemie koronaviru.
„Jsme společnost, která je součástí kritické infrastruktury České republiky a jedním z pilířů české ekonomiky. Současně si plně uvědomujeme naši zodpovědnost také k obyvatelům v okolí našeho výrobního závodu. Mám radost z toho, že již sedmdesát pět let nám pozici zodpovědného a dobrého souseda pomáhá realizovat náš hasičský záchranný sbor. Velmi si ceníme záslužné práce všech jeho členů. Za každé situace totiž předvádí maximální nasazení, a to nejen u podnikových zásahů, ale také vně areálu v rámci integrovaného záchranného systému,“ uvedl k 75. výročí Tomasz Wiatrak, generální ředitel a předseda představenstva skupiny Unipetrol.
Dějiny hasičského sboru Unipetrolu sahají do roku 1939, kdy byla místní jednotka německá. V průběhu let se její řady rozšířily o další hasiče, většinou se už jednalo o cizince. Před koncem války zde sloužilo 180 profesionálů, z nichž ovšem zbylo pouze třináct Čechů. Ryze český sbor vznikl v roce 1945 a navázal na práci svých předchůdců. Název hasičského sboru se za dobu jeho existence několikrát změnil v souvislosti s obměnami názvu samotné firmy. Současné pojmenování HZS Unipetrol RPA je používáno od roku 2007. „Hlavní stanice, která byla v areálu dostavěna v lednu roku 1942, je využívána dodnes,“ komentuje Petr Králert, velitel hasičského záchranného sboru v Záluží.
Nyní má hasičský sbor celkem 74 zaměstnanců. K jubileu obdrželi jeho členové tradiční upomínkový předmět v podobě pamětních medailí. Na pozlaceném kovu je z jedné strany vyobrazen patron hasičů svatý Florián, na straně druhé pak znak sboru a zmínka o 75. výročí. Medaile dostali zaměstnanci hasičského záchranného sboru, a to jak ti současní a bývalí, tak i osobnosti z řad vedení společnosti.
Podnikoví hasiči Unipetrolu si k výročí nadělili nový vůz. Původní kombinovaný hasicí automobil KHA 60 Silvani nahradilo vozidlo značky Rosenbauer na podvozku MAN rovněž s označením KHA 60. Objem nádrží je - voda 8 000 litrů a pěnidlo 4 000 litrů. Automobil je dále vybaven tlakovou nádobou na hasební prášek o objemu 1 000 kilogramů a speciálním hasicím ramenem výšky 20 metrů, které umožňuje zásah vodou, pěnou i práškem. Jmenovitý výkon čerpadla na vodu je 6 000 litrů za minutu při tlaku 10 barů. Celková investice dosáhla výše 20,5 milionů korun.
 „Významnou roli hasiči sehráli v uplynulých měsících, kdy celý svět čelil pandemii COVID-19. Ke všem činnostem, které běžně vykonávají, přidali řadu dalších souvisejících právě s bojem proti tomuto onemocnění. I přesto, že bylo možné uplatnit znalosti z dekontaminace a postupy pro boj s vysoce nakažlivou nemocí, také pro ně byla situace nová a nečekaná. Poznatky a zkušenosti od počátku konzultovali a sdíleli s kolegy ze skupiny Unipetrol, kolegy v České republice, v Bratislavském Slovnaftu a následně i s hasiči v rámci skupiny PKN ORLEN,“ popisuje nedávné zásluhy hasičů Petr Králert.
Hasiči museli upravit provoz na stanicích a přeorganizovat střídání směn. Zajišťovali například dovoz materiálu od Ministerstva průmyslu a obchodu, jako jsou roušky, respirátory, jednorázové obleky a rukavice. Podíleli se na distribuci dezinfekce, a to nejen v lokalitách skupiny Unipetrol, ale také v rámci pomoci obcím, institucím a nemocnicím. Hasiči také byli součástí týmu pro přípravu řešení krizových situací. (29.7.2020)