HDP v roce 2021 vzrostl o 3,3 % proti roku předcházejícímu

Hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2021 podle předběžného odhadu o 3,3 %. Ve 4. čtvrtletí HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,9 % a meziročně o 3,6 %.
Česká ekonomika v minulém roce rostla. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost byl v roce 2021 podle předběžného odhadu o 3,3 % vyšší než v roce 2020. Růst byl podpořen výdaji na konečnou spotřebu a změnou stavu zásob, naopak negativní vliv měla zahraniční poptávka. Růst hrubé přidané hodnoty nejvýrazněji ovlivnil vývoj v průmyslu, ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a skupině odvětví veřejné správy, vzdělávání a zdravotní a sociální péče.
V posledním čtvrtletí předchozího roku vzrostl HDP mezičtvrtletně o 0,9 % a meziročně o 3,6 %. V mezičtvrtletním srovnání růst podpořila hlavně zahraniční poptávka. Meziroční růst ovlivnily především výdaje na konečnou spotřebu domácností a tvorba hrubého kapitálu. Na straně tvorby přidané hodnoty se dařilo především skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Pokles zaznamenal průmysl.
Zaměstnanost vzrostla v minulém roce o 0,1 %. Ve 4. čtvrtletí se zaměstnanost v porovnání s předchozím čtvrtletím nezměnila a meziročně vzrostla o 1,3 %. (1.2.2022)