Hliník

 

Získati h. chem. čistý se pokoušeli, ale marně, r. 1808 angl. chemik Davy a švéd. chemik Berzelius. Trochu nečistého h. připravil dánský fyzik a chem. H. Ch. Oerstedt r. 1825. Značnější množství h. získal něm. chemik A. Wöhler r. 1827. Průmyslovou výrobu h. vypracoval franc. chemik St. Claire Deville r. 1854 (tím klesla cena h. na desetinu). Kovový h., „stříbro z hlíny“, byl velkou sensací na svět. výst. v Paříži r. 1855. R. 1854 ukázal něm. chemik R. W. v. Bunsen, že lze h. získati elektrolysou z roztavené suroviny. Pro výrobu ve velkém uzpůsobili tento způsob Američan Ch. M. Hall (r. 1886) a Francouz P. Hérault (roku 1887), sestrojením vhodné elektrické peci.