Hnojiva strojená (umělá)

 

Od r. 1841 se hnojí superfosfáty, asi od téže doby také síranem amonným, od r. 1870 Thomasovou struskou, od r. 1896 dusíkatým vápnem.