Hodiny přesýpací

 

Jsou, podle všeho, vynálezem až pozdního středověku. Domnělé p. h. starověké, o nichž se zmiňuje Aristoteles a Vitruvius, byly jednoduché hodiny vodní. P. h., které se samočinně obracely, sestrojil kol r. 1660 S. Farffler. Dominikán A. M. Radi sestrojil r. 1665 p. h. komůrkové, záležející v kole s černými komůrkami na obvodu, písek padal z horních komůrek do spodních a přitom otáčel kolem; to se odvinovalo na lanku nebo na šikmé rovině a ukazovalo čas. P. h. se užívalo hojně ještě v 17. stol., kdy už byly známy hodiny kolečkové.