Hodiny, regulační mechanismus

 

Nejstarší, velmi primitivní regulace je známa z obrázkového technického rukopisu Villarda de Honnecourt (kol r. 1250). První vahadlová regulace s krokovým kolečkem je na jednom dřevorytu (z díla Ars memorativa) asi z r. 1470. Jeden nedosti určitý náčrtek Leonarda da Vinci se zdá nasvědčovat tomu, že L. znal vahadlový regulátor ve spojení s kyvadlem. Dokonalejší regulátor kotvový, tzv. válcový, sestrojil r. 1680 Clement a zdokonalil Graham (r. 1710 a 1720); r. 1741 sestrojil Amant regulátor s tzv. kolíčkovým krokem. Pro kapesní h. sestrojili Hooke, Huygens a pravděpodobně i abbé Hautefeuille v 1. 1660-74 pružinový regulátorek, tzv. „neklid“.