Hodiny s budíkem

 

Někdy koncem 50. aneb počátkem 60. let 8. století po Kr. daroval papež Pavel I. francouzskému králi Pipinovi Malému vodní hodiny s budíčkem. Mezi náčrtky Leonarda da Vinci jsou také vodní h. s originélním „budíkem“, takto popsané: „Toto jsou hodiny pro ty, kteří šetří časem. A působí takto: vyteče-li z trychtýře (tj. hodin, do nádoby tolik vody, kolik je jí v protilehlé misce vah, vyteče voda s této misky do řečené nádoby, ta pak, zdvojivší svou váhu, zvedne silou nohy spáče, ten se probudí a jde po svém“. Tento nápad je z let 1488 až 1497. Kolem r. 1600 dostávají budíček také kapesní h.