Hodiny s kukačkou

 

Pokládají se za vynález učiněný buď A. Kettererem nebo Dilgerem a Hummelem v 30. letech 18. století v Schönwaldu v Černém lese (Schwarzwald), ale podle soudu techn. historika Feldhause byly jen okopírovány podle vzoru hodin užívaných v té době již v Čechách.