Hodiny samonatahovací

 

Německý chemik a člověk mnohých plánů J. J. Becher, zřídil r. 1682, jak píše ve své Närrische Weisheit, v Mohuči hodny, které se natahovaly dešťovou vodou se střechy. Zároveň se v řečeném spisu zmiňuje o jakémsi „thermoskopu“ k samočinnému natahování h. R. 1684 sestrojil Angličan R. Wheeler h., které se prý natahovaly kutálením po nakloněné rovině. R. 1750 vynalezl J. Cox z Londýna h. natahující se tlakem vzduchu na trubici se rtutí. Podobné samočinné natahovací zařízení, ale s trubkou spirálovou, vynalezl Sarrebourg v Nancy r. 1753. Teolog P. Jacquet-Droz (sestrojil automatickou figuru písaře, v. heslo Automaty) vynalezl r. 1755 samonatahovací zařízení založené na nestejném roztahování různých kovů teplem. R. 1776 sestrojil mnichovský mechanik J. Gallmeyer kapesní h. natahující se samy při chůzi. R. 1777 sestrojil samonatahovací h. také vídeňský hodinář Forrer.