Holding PBS GROUP uzavřel další zahraniční zakázky v oblasti energetiky, potvrzuje tak pozici významného hráče v energetickém strojírenství

V úvodu druhého pololetí letošního roku uzavřely společnosti První brněnská strojírna, a.s., a PBS ENERGO, a.s., patřící do energetické části strojírenského holdingu PBS GROUP, a.s., obchodní smlouvy na realizaci několika zahraničních i tuzemských projektů. Potvrzují tak svoji pozici významného českého strojírenského podniku, který úspěšně expanduje do dalších států. Největší zahraniční zakázku představuje dodávka dvou nových kotlů pro jednu z největších koksáren v Polsku. Na tuzemském trhu navíc společnost upevňuje svoji dlouholetou pozici seriózního profesionálního partnera pro servisní práce na svých vlastních produktech i vybraných produktech jiných výrobců. Celkový objem nově uzavřených kontraktů dosahuje téměř 155 milionů Kč.
„Na polském trhu jsme v krátké době podepsali již druhý významný projekt na dodávku nových zařízení. Opětovné navázání spolupráce se společností ze skupiny Zarmen nám potvrzuje, že jsme naši novou obchodní strategii nastavili správně. Našemu strategickému partnerovi v Polsku jsme poskytli špičkové produkty pro energetiku i její budoucí servis, čímž přispíváme k modernizaci energetického odvětví v regionu střední a východní Evropy,“ říká Michal Wdowyczyn, výkonný ředitel pro energetiku ve společnosti PBS GROUP, a.s.
Ve třetím kvartálu podepsala PBS GROUP zakázky za bezmála 155 milionů korun. Největší kontrakt uzavřela První brněnská strojírna, a.s. s jednou z největších koksárenských firem na polském trhu, firmou GRUPA ZARMEN Sp. z. o.o. Smlouva za více než 125 mil. Kč se týká dodávky dvou kotlů o parním výkonu 66 t/h a opce na dodávku systému SNCR pro snížení emisí NOx ve spalinách. Kotle, které budou spalovat koksárenský plyn, jsou určeny pro koksovnu v polském městě Čenstochová. K dodání technologie, díky níž budou nyní moci v Čenstochové využít koksárenský plyn jako zdroj energie pro okolní provozy, dojde v průběhu července 2019. Po uvedení celého díla do provozu na konci příštího roku si jeho majitelé slibují snížení ekologické zátěže bezprostředního okolí závodu vzhledem k využití odpadních produktů pro další činnosti koksovny.
„Naše společnost se dynamicky rozvíjí a aktivně investuje do různých průmyslových oblastí. V tomto směru je pro nás důležité, aby nové technologie byly nejen efektivní, ale také šetrné k životnímu prostředí. I proto jsme se rozhodli pokračovat ve spolupráci na dalším projektu se společností PBS Group, která poskytuje vysoce kvalitní řešení,“ říká Krzysztof Górniak, viceprezident společnosti ZARMEN Sp. z. o.o.
V Čechách, na Slovensku a také v Rusku uzavřela společnost PBS GROUP další tři zakázky, které mají servisní charakter. Jejich hlavním cílem je prodloužení životnosti stávajících zařízení a zlepšení jejich provozních parametrů. PBS GROUP jako originální výrobce parních turbín, kotlů a dodavatel komplexních energetických celků zajišťuje ke všem dodávkám generální opravy dle originální dokumentace a s použitím originálních náhradních dílů. Díky opraveným nebo novým konstrukčním prvkům se také například zlepšuje jejich účinnost, nebo snižuje emisní zatížení okolního prostředí.
Komplexní servisní zakázka realizovaná na Slovensku zahrnuje generální opravu turbogenerátoru pro papírnu MONDI SCP, a.s. v Ružomberoku. Společnost PBS ENERGO dodá náhradní díly a provede revizi a následnou generální rekonstrukci turbogenerátoru TG 8. K předání tohoto díla zákazníkovi by mělo dojít v únoru příštího roku. V případě druhé zahraniční servisní zakázky se jedná o výrobu a dodávku strategických náhradních dílů. Ruské společnosti APATIT, a.s. ve městě Čerepovec dodá PBS ENERGO náhradní díly k turbíně PCPL 700. I tato zakázka za téměř 7,5 milionů Kč potvrzuje, že se servisní činnost opět stává významnou součástí portfolia služeb PBS GROUP v odvětví energetiky. (12.11.2018)